Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διαχείρισης

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διαχείρισης (European Foundation for Quality Management [EFQM-37]) υπογράφηκε το 1988 από 14 Ευρωπαίους ηγέτες επιχειρήσεων, αλλά ιδρύθηκε το 1989 περιλαμβάνοντας 67 μέλη. Η πρώτη έκδοση του EFQM δημιουργήθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα και κυκλοφόρησε το 1992. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διαχείρισης [EFQM-37] λειτουργούσε ως πλαίσιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας στα διακρατικά βραβεία ποιότητας της Ευρώπης.

Στόχος

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διαχείρισης [EFQM-37] δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το μοντέλο αυτό στοχεύει στη διατήρηση της άριστης λειτουργίας στην οποία η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα είναι τα βασικά στοιχεία. Αποτελείται από ένα καθολικό πλαίσιο εννοιών, έτσι οι οργανισμοί μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες με αποτελεσματικό τρόπο, ανεξάρτητα από τους διάφορους τομείς, τους πολιτισμούς και τα στάδια ζωής στα οποία βρίσκονται.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι την ποιότητα της διαχείρισης στην επιχείρηση/σχολική μονάδα στην οποία βρίσκονται και βάσει αυτού να αξιολογήσουν τους διευθυντές τους. Το μοντέλο περιλαμβάνει 37 ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε δύο κλίμακες, η πρώτη ζητάει το βαθμό στον οποίο πιστεύουν πως τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται στο μοντέλο, υπάρχουν ήδη στην επιχείρηση/σχολική μονάδα που βρίσκονται τη στιγμή που το συμπληρώνουν και η άλλη κλίμακα ζητάει το βαθμό στον οποίο πιστεύουν πως τα χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούσαν να υπάρξουν στην επιχείρηση/σχολική μονάδα που βρίσκονται. Και οι δύο κλίμακες είναι της μορφής τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1(Καθόλου) έως το 5(Πάρα πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Οι κλίμακες εξάγουν μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος τους κυμαίνεται από 37 έως 185 βαθμούς η κάθε μία τους. Οι υψηλές τιμές και στις δύο υποδεικνύουν αρκετά καλή ποιότητα διαχείρισης, ενώ οι χαμηλές απαιτούν άμεση παρέμβαση για αλλαγή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το μοντέλο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τις S. D. Anastasiadou και P. A. Zirinoglou και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Ο συντελεστής Cronbach’s alpha είναι 0,966. Αυτή η τιμή ξεπερνά το  0,90, το οποίο αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά υψηλή τιμή για την εσωτερική συνέπεια της δομής της ερευνητικής κλίμακας.

Βιβλιογραφία

Hides, M. T., Davies, J., & Jackson, S. (2004). Implementation of EFQM excellence model self‐assessment in the UK higher education sector–lessons learned from other sectors. The TQM magazine.

Προσαρμογή στα ελληνικά: S. D. Anastasiadou και P. A. Zirinoglou.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ποιότητα της Διαχείρισης