Γενική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας [GHQ-28]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Γενική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας (General Health Questionnaire [GHQ-28]) κατασκευάστηκε από τον Goldberg το 1978 και είναι ένα εργαλείο εντοπισμού για την ανίχνευση εκείνων που ενδέχεται να έχουν ή να διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχιατρικές διαταραχές. Είναι μία κλίμακα που μετράει τη συναισθηματική δυσφορία μέσα σε ένα κλινικό περιβάλλον.

Στόχος Kλίμακας

Η Γενική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την ψυχολογική ευεξία και να εντοπίσει πιθανή ψυχιατρική νοσηρότητα. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερις υποκλίμακες. Τα σωματικά προβλήματα, το άγχος/η αυπνία, η κοινωνική δυσλειτουργία και η σοβαρή κατάθλιψη.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν αν είχαν κάποια προβλήματα και γενικά πως ήταν η υγεία τους τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Η κλίμακα περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 0 (Καθόλου) έως το 3 (Πολύ περισσότερο από ότι συνήθως).

Στατιστική Aνάλυση

Η Γενική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας εξάγει μία συνολική βαθμολογία που το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 84. Υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγάλες πιθανότητες το άτομο να πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Επιπλέον, έχει μεταφραστεί σε 38 γλώσσες και μέσα από πολυάριθμες μελέτες έχει διερευνηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του σε διάφορους κλινικούς πληθυσμούς. Η αξιοπιστία του ελέγχου και του επαναληπτικού ελέγχου είναι υψηλή από 0,78 έως 0,9 και η αξιοπιστία μεταξύ τιμών και συνεπειών έχουν αποδειχθεί και οι δύο εξαιρετικές με Cronbach’s alpha 0,9-0,95. Έχει επίσης αναφερθεί υψηλή εσωτερική συνέπεια.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: D. Goldberg. (1978)

Προσαρμογή στα ελληνικά: G. Garyfallos, A. Karastergiou, A. Adamopoulou, C. Moutzoukis, E. Alagiozidoy και O. Mala.

Goldberg, D.P. (1978). Manual of the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία