Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του χιούμορ.


Το χιούμορ είναι ουσιαστικό μέρος της ζωής μας και σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση των αγχωτικών γεγονότων της. Πιστεύεται συνήθως, ότι η χρήση του χιούμορ σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με θετικές επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχολογική ευημερία.


Στόχος Κλίμακας

Σκοπός του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Χιούμορ, είναι η μελέτη του χιούμορ των ανθρώπων και τη συσχέτιση του με την ψυχολογική υγεία και ευημερία τους.Τα στυλ του χιούμορ χωρίζονται σε 4 διαστάσεις εκ των οποίων οι δύο θεωρούνται επωφελείς για την ψυχολογική ευεξία ενώ οι υπόλοιπες δύο μπορούν να είναι επιζήμιες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν πως βιώνουν οι ίδιοι το χιούμορ μέσα από 32 ερωτήσεις. Για τις απαντήσεις χρησιμοποιείται μια κλίμακα τύπου Likert 7 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται με κριτήριο πως τα άτομα εκφράζουν το χιούμορ ώστε να αξιολογηθούν έμμεσες πτυχές της προσωπικότητας τους. Η κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από το 0 έως το 100, με τις υψηλότερες τιμές να υποδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η δοκιμασία της κλίμακας τόσο σε γενικό πληθυσμό όσο και σε κλινικά δείγματα έδειξε καλή εσωτερική και διαχρονική συνέπεια ( Cronbach’s a 0,72), καθώς και καλή αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων(συντελεστής ενδοσυσχέτισης  0,73).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Martin και  συνεργάτες

Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of research in personality37(1), 48-75.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο