Προκριματική Κλίμακα για την Αξιολόγηση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα σε Ενηλίκους [ΠΚΑΔΕΠΥΕ-22]

 

Σκοπός κλίμακας

Ο στόχος της κλίμακας [IDAA-22] είναι η προκριματική εκτίμηση των ενδείξεων της διάσπασης προσοχής και της υπερκινητικότητας στον ενήλικο πληθυσμό.

Ανάλυση κλίμακας

Το [IDAA-22] είναι μία κλίμακα αυτοαναφοράς που κατασκευάστηκε από τον Roesler και τους συνεργάτες του το 2004 και αποτελείται από 22 ερωτήσεις. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι κατά μέσο όρο 5 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο χορηγείται σε ενήλικα άτομα ανεξαρτήτως φύλο, ενώ η χρήση του σε ανήλικούς δεν προτείνεται.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Οι 22 ερωτήσεις του [IDAA-22] βαθμολογούνται σε μία κλίμακα τύπου Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων, όπου 0 = ποτέ, 1 = σπάνια, 2 = συχνά και 3 = πάντα και η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να έχει ως μέγιστη τιμή το 40. Σε αυτήν την κλίμακα, οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν το βαθμό που τους εκφράζει η εκάστοτε ερώτηση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκτός από τη συνολική βαθμολογία που εξάγεται, ελέγχονται οι τρεις επιμέρους παράγοντες/συμπτώματα της διαταραχής, οι οποίοι είναι η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα. Τέλος, είναι γεγονός ότι όταν το συνολικό άθροισμα ξεπεράσει την τιμή που έχουν ορίσει οι ειδικοί, τότε είναι απαραίτητο να γίνει διερεύνηση, μέσω κλινικής συνέντευξης αλλά και αναλυτικής λήψης ιστορικού, για αν εξεταστεί εάν το άτομο θα λάβει όντως τη διάγνωση της ΔΕΠ/Υ.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Το [IDAA-22] έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Σοφιανοπούλου, Λεοντιάδου, Αγγελή και Καλαντζή-Αζίζι το 2007 με τη μέθοδο της μετάφρασης και της αντίστροφής μετάφρασης. Επίσης, ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου είναι α=0,87, ενώ ξεχωριστά για τους παράγοντες διάσπαση είναι α=0,84, υπερκινητικότητα είναι α=0,82 και παρορμητικότητα είναι α=0,75.

Βιβλιογραφία

Retz-Junginger, P., Retz, W., & Rösler, M. (2020). 22 Fragebögen und Beurteilungsskalen im Erwachsenenalter. Handbuch ADHS: Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, 271.

Rösler, M., Retz, W., Retz-Junginger, P., Thome, J., Supprian, T., Nissen, T., … & Trott, G. E. (2004). Instrumente zur diagnostik der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Erwachsenenalter. Der Nervenarzt, 75(9), 888-895.

Sofianopoulou, A., & Kalantzi-Azizi, A. (2008). ATTENTION DEFICIT DISORDER (ADD) SYMPTOMS, TEMPERAMENT TRAITS AND STUDY ABILITIES AMONG STUDENTS. Copyright© 2008 ELLINIKA GRAMMATA–FEDORA PSYCHE, 161.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!