Interpersonal and Intrapersonal Adjustment Questionnaire [ΙΙΑQ-110]

Ερωτηματολόγιο Διαπροσωπικής και Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής [ΕΔΕΠ-110]

 

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών παιδιών σε όλο το φάσμα ηλικιών, με έμφαση σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο έως και το γυμνάσιο, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός προγράμματος θεραπευτικής παρέμβασης.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τους Παρασκευόπουλος και Γιαννίτσας, το 1999. Αποτελεί ένα σύνολο 110 μορφών συμπεριφοράς οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στο ιστορικό της συμπεριφοράς των παιδιών που χρίζουν ψυχολογικής υποστήριξης από συμβουλευτικά κέντρα. Στα συμπτώματα του [ΕΔΕΠ-110] υπάρχουν τρία σύνδρομα ενδοπροσωπικής προσαρμογής: α) «άγχος – δυσθυμία – ψυχαναγκασμός», β) «μοναχικότητα – βραδυψυχισμός» και γ) «ψυχοσωματικές διαταραχές». Υπάρχουν επίσης, δυο σύνδρομα «διαπροσωπικής προσαρμογής» : α) «επιθετικότητα» και β) «παραβατικότητα». Εν τέλει, έχουν περιληφθεί κι άλλα 14 συμπτώματα τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα από τα παραπάνω σύνδρομα ή σε κάποιο άλλο διακριτό σύνδρομο και αναφέρονται σε σημαντικά θέματα της συμπεριφοράς, όπως η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής, η εικόνα του σώματος, προβλήματα ταυτότητας του ρόλου του φύλου, έλλειψη συντονισμού κινήσεων κ.α. Αυτά αναφέρονται ως ‘διάφορα – αταξινόμητα’ συμπτώματα του [ΕΔΕΠ-110] (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999).

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμολογία γίνεται ως εξής : οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε ένα κατάλογο 110 ερωτήσεων. Για κάθε σύμπτωμα δηλώνουν με το βαθμό 2, ότι το σύμπτωμα είναι “σοβαρό πρόβλημα”, με το βαθμό 1, ότι υπάρχει σχετικά “μικρό πρόβλημα” και με το βαθμό 0, ότι δεν υφίσταται “καθόλου πρόβλημα”. Η βαθμολογία του ερωτηματολογίου προκύπτει αθροίζοντας τους βαθμούς των απαντήσεων που δόθηκαν οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σύνδρομο.

 

Στατιστική Ανάλυση

Όσοι συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία κάτω του 8 εμπίπτουν στο «φυσιολογικό» φάσμα του μη παραβατικού, ενώ συνολική βαθμολογία πάνω του 14 εμπίπτουν στο «κλινικό» φάσμα του παραβατικού . Η στάθμιση και ο υπολογισμός των παραπάνω συνδρόμων (των εξής μεταβλητών) έγινε υπολογίζοντας το μέσο όρο των ερωτήσεων που αντιστοιχούν στο κάθε ένα, τη στρογγυλοποίηση του στο ένα δεκαδικό ψηφίο, και τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος με το 10 για την παραγωγή ενός ακεραίου αριθμού.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το [ΕΔΕΠ-110] έχει κατασκευαστεί με πρότυπο το «Ερωτηματολόγιο Συμπτωμάτων Προβληματικής Συμπεριφοράς – ΕΣΠΣ» των Quay και Peterson (1987), και έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, το εργαλείο έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα και θεωρείται έγκυρο για χρήση στον ελληνικό πληθυσμό (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999). Η αξιοπιστία των μετρήσεων αξιολογήθηκε αρχικά με συντελεστή ICC που κυμαίνονταν από 0,787,  0,785,  0,636,  0,758 και 0,946 για τους παράγοντες ‘άγχος – δυσθυμία – ψυχαναγκασμός’, ‘μοναχικότητα – βραδυψυχισμός’, ‘ψυχοσωματικές διαταραχές’ και ‘ενδο-προσωπική προσαρμογή’

 

Βιβλιογραφία

 

Ελληνική Βιβλιογραφία

Δώνη, Ε., & Γιώτσα, Α. (2019). Επισκόπηση ψυχομετρικών εργαλείων για την ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12(1), 164-204.

 

Παρασκευόπουλος, Ι., & Γιαννίτσας, Ν. Δ. (1999). Ερωτηματολόγιο διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής προσαρμογής. Ελληνικά Γράμματα.

 

Πεφάνη, Σ. (2009). Διερεύνση της συσχέτισης της παραβατικής συμπεριφοράς σε δίγλωσσο πληθυσμό με συμπτώματα δυσλεξίας.

 

Σπανάκη, Ε. (2014). Επίδραση ψυχοκινητικής αγωγής με στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη νηπίων με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Doctoral dissertation).

 

Ξένη Βιβλιογραφία

Daugherty, T. K., Quay, H. C., & Ramos, L. (1993). Response perseveration, inhibitory control, and central dopaminergic activity in childhood behavior disorders. The Journal of Genetic Psychology154(2), 177-188


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!