Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης [IRI-28]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index [IR-28]) δημιουργήθηκε από τον Davis κατά τις χρονολογίες 1980-1983 για να φτάσει στην βελτιωμένη εκδοχή των 28 ερωτήσεων (IRI-28). Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Τσίτσα και Μαλικιώση-Λοϊζου (2012).

Στόχος Κλίμακας

Η  Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης δημιουργήθηκε με σκοπό τη μέτρηση των τεσσάρων διαστάσεων της ενσυναίσθησης, δύο γνωστικές και δύο συναισθηματικές. Οι τέσσερεις αυτές διαστάσεις είναι: το Ενσυναίσθητο Ενδιαφέρον, η Υιοθέτηση της Οπτικής του Άλλου, η Φαντασιακή Ενσυναίσθηση και η Προσωπική Δυσφορία. 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η  Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης αποτελείται από 28 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert από 0 (δε με περιγράφει καθόλου) έως το 4 (με περιγράφει) πάρα πολύ. Για κάθε μια από τις 4 διαστάσεις της ενσυναίσθηση που αναλύονται στην κλίμακα αντιστοιχούν 7 ερωτήματα.

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν για κάθε ένα ερώτημα μία βαθμολογία από την 5-βαθμια κλίμακα Likert (0)-(4) ανάλογα με το πόσο τους εκφράζει ή όχι η κάθε δήλωση. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα 10 λεπτά. Είναι υποχρεωτικό να υπολογίζεται μία συνολική βαθμολογία επειδή η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει και γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά για την επίδρασή τους στη συμπεριφορά,  εφόσον προστεθεί και η Προσωπική Δυσφορία στις τρείς υποκλίμακες τότε τα αποτελέσματα αλλοιώνονται μειώνοντας τη βαθμολογία. Για κάθε μία συνολική βαθμολογία που προκύπτει, κατατάσσεται σε μια από τις 3 τάξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως: Χαμηλή Ενσυναίσθηση , Μέτρια Ενσυναίσθηση, Υψηλή Ενσυναίσθηση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης είναι η πιο διαδεδομένη κλίμακα που χρησιμοποιείται σε πολλές έρευνες παγκοσμίως και ιδιαιτέρως στο χώρο της υγείας. Η εγκυρότητα της κατασκευής αυτού του ερωτηματολογίου θεωρείται καλή και αξιόπιστη (Davis, 1980). Σύμφωνα με Konrath et. al (2013), η αξιοπιστία φαίνεται σε καλά επίπεδα, αφού ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας έδειξε Cronbach’s alpha 0.70-078.

Βιβλιογραφία

* Συγγραφείς: Davis, M. 

De Corte, K., Buysse, A., Verhofstadt, L. L., Roeyers, H., Ponnet, K., & Davis, M. H. (2007). Measuring empathic tendencies: Reliability and validity of the Dutch version of the Interpersonal Reactivity Index. Psychologica Belgica47(4), 235-260.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τη παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Προσωπικότητα