Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson [JSE-20]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson (Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]) κατασκευάστηκε από τον Jefferson το 2001 και είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και της περίθαλψης των ασθενών.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει τον προσανατολισμό των φοιτητών ιατρικής προς την ενσυναίσθηση τους, ως ιατροί, απέναντι στους ασθενείς.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως αντιμετωπίζουν τους ασθενείς τους, μέσω μίας κλίμακας τύπου Likert-7 διαβαθμίσεων. Συγκεκριμένα για τις ερωτήσεις από 1-10 δίνονται οι επιλογές από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) ενώ για τις ερωτήσεις 11-20 είναι αντίστροφα, δηλαδή από το 1 (συμφωνώ απόλυτα) έως το 7(διαφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Aνάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως το άθροισμα των βαθμών κάθε  ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 20 έως 140. Υψηλές τιμές στις ερωτήσεις 11-20, δείχνουν τον φοιτητή μη κατάλληλο για τη θέση του ιατρού.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τον Α.Γ. Σφακιανάκη και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα έδειξε αποδεχτή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,82 και καλή αξιοπιστία επαναληπτικής δοκιμής.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: T. Jefferson. (2001)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Α.Γ. Σφακιανάκης

Ward, J., Schaal, M., Sullivan, J., Bowen, M. E., Erdmann, J. B., & Hojat, M. (2009). Reliability and validity of the Jefferson Scale of Empathy in undergraduate nursing students. Journal of Nursing Measurement17(1), 73.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα