Έρευνα Διάγνωσης της Εργασίας [ΕΔΤΕ-24]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Kλίμακα διάγνωσης της εργασίας ( Job Diagnostic Survey [JDS-24]) δημιουργήθηκε από τον  Hackman, J. R. και Oldham, G. R τον Μάιο του 1974 και εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναδιαμορφωθούν οι θέσεις εργασίας ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα και η αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Στόχος Κλίμακας

Κυριότερος στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο σχεδιασμός του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να επηρεάζει την διάθεση των εργαζομένων για εξέλιξη και ταυτόχρονα η εξάλειψη της αποξένωσης από την εργασία.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Οι ερωτήσεις της κλίμακας JDS-24 απαντώνται μέσω 7-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert, με τις προτεινόμενες απαντήσεις να διαφέρουν από κάθε στάδιο. Για παράδειγμα, στο πρώτο στάδιο οι απαντήσεις ξεκινούν από το 1( Πολύ λίγο: η δουλειά μου απαιτεί να κάνω τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά) και λήγουν σε 7(Πάρα πολύ: η δουλεία μου απαιτεί να κάνω διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιώντας διαφορετικές δεξιοτεχνίες και ταλέντα), ενώ στο πέμπτο στάδιο όπου οι ερωτηθέντες καλούνται να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία οι απαντήσεις ξεκινούν 1(Διαφωνώ απόλυτα) και καταλήγουν σε 7(Συμφωνώ απόλυτα).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σχετικά με την εγκυρότητα  και την αξιοπιστία της  κλίμακας JDS-24 ο δείκτης Cronbach κυμαίνεται από 0,56 το χαμηλό έως 0.88.Παράλληλα αποδεικνύεται πως η έρευνα διάγνωσης της εργασίας έχει επαρκή ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και οι μεταβλητές που ερευνά σχετίζονται όπως έχει προβλεφθεί με τα κατάλληλα εξωτερικά κριτήρια.  

Βιβλιογραφία

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology60(2), 159.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!