Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας [NPI-40]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Το Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]) κατασκευάστηκε από τον Raskin και Ηall το 1979 και ασχολείται με την ψυχολογική υγεία και την ανθεκτικότητα, αλλά και με την επιθετικότητα και τις μειωμένες διαπροσωπικές σχέσεις. Το ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει τις ατομικές διαφορές του ναρκισσισμού ως  ένα σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Περιλαμβάνει επτά παράγοντες την εξουσιαστικότητα, την αυτάρκεια, την υπεροχή, την επιδειξιμανία, την τάση για εκμετάλλευση, την ματαιοδοξία και την απαιτητικότητα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο στην αρχική του έκδοση περιλάμβανε 40 ζεύγη προτάσεων τα οποία αναφέρονται στους επτά προαναφερθέντες παράγοντες. Στην ελληνική εκδοχή του τεστ έχουν αφαιρεθεί 10 ζεύγη προτάσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μια πρόταση από κάθε ζεύγος ανάλογα  με το ποια πρόταση τους ταιριάζει περισσότερο σαν χαρακτήρες.

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών των προτάσεων που υποδηλώνουν την παρουσία του χαρακτηριστικού της ναρκισσιστικής συμπεριφοράς. Το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 40. Για βαθμολογίες από 3-9 υπάρχει χαμηλό επίπεδο ναρκισσισμού, για 10-17 μεσαίο και για βαθμολογίες >21 είναι υψηλό. Υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο ναρκισσισμού.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από δύο έμπειρους ψυχολόγους και έχει μεταφραστεί, βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης, αφαιρώντας 10 από τις προτάσεις ώστε το ελληνικό δείγμα να περιέχει 30 ερωτήσεις. Η εσωτερική συνέπεια ήταν αποδεκτή με Cronbach’s alpha 0,82.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: R. N. Raskin και C.S. Hall. (1979)

Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία.