Αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης πόνου [ΑΑΠ-11]

 

Σκοπός Κλίμακας

Η αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης του πόνου (Numeric Pain Rating Scale) αποτελεί μονοδιάστατη μέτρηση της έντασης του πόνου και έχει σκοπό να καταγράψει τον πόνο τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ενήλικοι ασθενείς.

Ανάλυση Κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τους Dr. Ronald Melzack και Dr. Warren Torgerson το 1975 στο Πανεπιστήμιο McGill. Καθώς οι γιατροί αναζητούσαν μια απλή αριθμητική κλίμακα για να βοηθήσουν τους ασθενείς να ποσοτικοποιήσουν τα επίπεδα του πόνου τους.

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Ο ασθενής καλείται να περιγράψει τη βαρύτητα του πόνου που αντιμετωπίζει σε μια κλίμακα που εκτείνεται από το 0 μέχρι το 10, με το 0 να αντιστοιχεί στην «απουσία πόνου» και το 10 στο «χειρότερο πόνο». Συγκεκριμένα, υπάρχουν 4 διαβαθμίσεις: 0 απουσία πόνου (no pain), 1-3 = ήπιος πόνος (mild pain), 4-6 =μέτριος πόνος (moderate pain), 7-10 = σοβαρός πόνος (severe pain). Στην περίπτωση που εντοπιστεί σοβαρός και μέτριος πόνος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα φαρμακευτικά.

Στατιστική Ανάλυση

Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων αξίζει να διευκρινιστεί ότι αν και οι τιμές της κλίμακας είναι αριθμοί, δεν έχουν καμία αριθμητική αξία. Επίσης μια μείωση κατά δύο (2) βαθμούς αντιπροσωπεύει μείωση κατά 30%. Στην αριθμητική κλίμακα (NRS-11), κατά την εκτίμηση της έντασης του πόνου μεταφράζεται σε σημαντική διαφορά στην αντιμετώπιση του πόνου του ασθενή. Επιπρόσθετα, οι μεγάλες τιμές υποδηλώνουν έντονο πόνο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Η αριθμητική κλίμακα (NRS-11) είναι απλή, εύκολη στη χρήση της, κατανοητή από τους ασθενείς όλων των ηλικιών και αξιόπιστη στην εκτίμηση τόσο του οξέος όσο και του χρόνιου πόνου. Μπορεί να μετρηθεί η ένταση του πόνου και η σοβαρότητα αυτού αν και μερικοί μελετητές την έχουν χρησιμοποιήσει για τη μέτρηση του βαθμού ενόχλησης από τον πόνο. Επίσης έχει μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης λάθους κατά τη χρήση της και είναι το ίδιο αξιόπιστη με την οπτική αναλογική κλίμακα. Τέλος κατά τη στατιστική επεξεργασία ικανοποιεί όλες τις μεθόδους αξιοπιστίας και τα αποτελέσματά της μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παραμετρικές δοκιμασίες.

Βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

Pathak, A., Sharma, S., & Jensen, M. P. (2018). The utility and validity of pain intensity rating scales for use in developing countries. Pain reports3(5).

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακα, Αξιολόγηση πόνου, εξέταση, τέστ, μελέτη, έρευνα, αξιοπιστία, εγκυρότητα, κλίμακα μέτρησης, Στατιστική ανάλυση, ερευνητική πρόταση