Κλίμακα Παρελθοντικών Συναισθημάτων και Πράξεων Βίας [ΚΠΣΠΒ-12]

 

Ανάλυση Κλίμακας

H Κλίμακα Παρελθοντικών Συναισθημάτων και Πράξεων Βίας κατασκευάστηκε το 1990 από τους Plutchik και van Praag και αποτελείται από 12 στοιχεία που εστιάζουν στο αίσθημα του θυμού με βάση την έκδηλη συμπεριφορά ή το ιστορικό του παρελθόντος.

Στόχος

Βασικός στόχος της Κλίμακας είναι η αξιολόγηση του κινδύνου βίαιης συμπεριφοράς (σωματικής επιθετικότητας) προκειμένου να ανιχνευθούν έγκαιρα τα άτομα που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν μία μορφή επιθετικής ενέργεια.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

To PFAV-12] περιέχει δώδεκα στοιχεία καθένα από τα οποία έχουν 4 δυνατές απαντήσεις και κυμαίνονται από 0 (ποτέ) έως 5 (πολύ συχνά). Συγκεκριμένα, τα τρία πρώτα στοιχεία αξιολογούν τη συχνότητα του θυμού, τα επόμενα έξι στοιχεία κρίνουν τη συχνότητα των βίαιων συμπεριφορών και την προσβασιμότητα των όπλων. Επίσης, τα στοιχεία 10 και 11 ρωτούν για το ιστορικό επιθετικής και μη επιθετικής εγκληματικής συμπεριφοράς, ενώ η τελευταία ερώτηση ρωτά αν το άτομο διατηρεί όπλο σε σπίτι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια βαθμολογία 5 στο PFAV παρέχει 71% εξειδίκευση και ευαισθησία στην αναγνώριση ψυχιατρικών ασθενών ως βίαιων έναντι μη βίαιων.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Παρελθοντικών Συναισθημάτων και Πράξεων Βίας εξάγει ένα συνολικό δείκτη, που υπολογίζεται μέσα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το άτομο να είναι βίαιο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα αποδείχθηκε ότι είχε καλή εσωτερική συνέπεια και επαρκή αξιοπιστία με τον συντελεστή Cronbach’s να είναι ίσος με α=0.77.

Βιβλιογραφία

Plutchik, R., & Van Praag, H. M. (1990). A self-report measure of violence risk, II. Comprehensive Psychiatry, 31(5), 450-456.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα Παρελθοντικών Συναισθημάτων και Πράξεων Βίας