Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Το Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών (Patient Health Questionnaire [PHQ-9]) αναπτύχθηκε το 1999 από τον Spitzer και τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο της Columbia. Το PHQ-9 αποτελείται από  μία ενότητα ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου για την υγεία των ασθενών, μία αξιολόγηση την οποία οι ασθενείς μπορούν να συμπληρώσουν, για να ελέγξουν τις συνθήκες της ψυχικής τους υγείας.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο [PHQ-9] σχεδιάστηκε με σκοπό τον ακριβή εντοπισμό ύπαρξης ζητημάτων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη και το άγχος και την μέτρηση της σοβαρότητάς τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών αποτελείται από 9 προτάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται από μια 4-βάθμια κλίμακα Likert σταθμισμένη από το 0 (Καθόλου) έως το 3 (Σχεδόν όλες τις ημέρες). Για κάθε πρόταση ο συμμετέχων ερωτάται πόσο συχνά έχει βιώσει αυτό το θέμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει και μία 10η ερώτηση «Πόσο δύσκολο είναι για σας να κάνετε την εργασία σας, να φροντίσετε τα πράγματα στο σπίτι ή να τα κάνετε μαζί με άλλους;». Οι επιλογές απάντησης είναι: καθόλου, κάπως δύσκολες, πολύ δύσκολες ή εξαιρετικά δύσκολες.

Στατιστική Ανάλυση

Η συνολική βαθμολογία για τις 9 ερωτήσεις υπολογίζεται αθροιστικά και μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 27. Για βαθμολογία ≤4 δεν υπάρχει εμφάνιση ζητημάτων κατάθλιψης. Η βαθμολογία [5-9] δείχνει ήπια συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ [10-14] δείχνει μια σειρά δυνατοτήτων μεταξύ μικρής κατάθλιψης, δυσθυμίας και μείζονος κατάθλιψης. Η βαθμολόγηση [15-19] δείχνει σημαντική κατάθλιψη, όπου πιθανώς θα ήταν σκόπιμο είτε τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είτε η ψυχοθεραπεία, βαθμολογία ≥20 υποδηλώνει σημαντική κατάθλιψη, όπου θα υποδείχθηκε συνδυασμός αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και ψυχοθεραπείας (θεραπευτική συμβουλευτική).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εσωτερική αξιοπιστία του Ερωτηματολογίου για την Υγεία των Ασθενών [PHQ-9] ήταν εξαιρετική με Cronbach’s α=0.89 και η αξιοπιστία δοκιμής του ήταν, επίσης, εξαιρετική. Επιβεβαιώνεται ότι το PHQ-9 είναι ένα εργαλείο, που εντοπίζει με ακρίβεια την ύπαρξη κατάθλιψης και μετρά τη σοβαρότητά της.

Βιβλιογραφία

Spitzer, R. L., Williams, J. B., & Kroenke, K. (1999). Patient health questionnaire: PHQ. New York State Psychiatric Institute.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags:  Ψυχική Υγεία