Δείκτης Ποιότητας Γάμου [ΔΠΓ-6]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Ο Δείκτης Ποιότητας Γάμου (Quality of Marriage Index [QMI-6]) κατασκευάστηκε από τον Norton  το 1983 και αποτελεί μία κλίμακα αυτοαναφοράς για τη μέτρηση των παγκόσμιων αντιλήψεων για την οικογενειακή ικανοποίηση. Η ικανοποίηση της σχέσης είναι το ποσό της αίσθησης ενός ατόμου για την οικεία σχέση του.

Στόχος Κλίμακας

Ο Δείκτης Ποιότητας Γάμου δημιουργήθηκε με σκοπό να μετράει τη γενική ικανοποίηση από τον γάμο ή τη σχέση. Ως μέρος της αξιολόγησης της ικανοποίησης των σχέσεων, ο δείκτης ποιότητας του γάμου έχει εισαχθεί ως γενική αξιολόγηση του γάμου με παράγοντες όπως διάφοροι τύποι γάμων, στάσεων, συμπεριφορών και τρόπων επικοινωνίας. Έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα του γάμου σχετίζεται με προβλήματα υγείας και ευημερίας, το αίσθημα της ευτυχίας, οικονομικούς παράγοντες, ψυχολογικές επιπλοκές και γενικές πτυχές της ποιότητα ζωής.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι πως νιώθουν μέσα στη σχέση τους και το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον/την σύντροφό τους. Η κλίμακα περιέχει 6 θετικές ερωτήσεις, πέντε εκ των οποίων βαθμολογούνται μέσω μιας κλίμακας Likert-7 διαβαθμίσεων από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (Συμφωνώ απόλυτα). Το έκτο στοιχείο βαθμολογείται μέσω μιας κλίμακας Likert-10 διαβαθμίσεων από το 1 (Υπερβολικά λιγότερο) έως το 10 (Υπερβολικά περισσότερο).

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 6 έως 45. Οι υψηλές τιμές αντιπροσωπεύουν καλύτερη οικογενειακή ποιότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Τσαγκαράκη και Σταλίκα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Επιπλέον, επέδειξε εξαιρετική εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,922.. Το QMI είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για τη μέτρηση της συνολικής συζυγικής ικανοποίησης. Είναι σύντομο και εύκολο στη χρήση του και μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά παρέχοντας ένα οικονομικό εργαλείο τόσο για έρευνες όσο και για κλινικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

Norton, R. (1983). Measuring marital quality: A critical look at the dependent variable. Journal of Marriage and the Family, 141-151.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Τσαγκαράκης και Σταλίκας.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ποιότητα Γάμου