Questionnaire on the Subjective Perception of Greek Adolescents on the Frequency of their Interactions and the Structure of their Social Network Roles [QGFI-14]

Ερωτηματολόγιο για την Υποκειμενική Αντίληψη Ελλήνων Εφήβων για τη Συχνότητα των Συνδιαλλαγών τους και τη Δομή των Ρόλων του Κοινωνικού τους Δικτύου [ΕΕΣΣ-14]

 

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει και να εκτιμήσει το κοινωνικό δίκτυο των ατόμων που βρίσκονται στην εφηβική τους ηλικία, στην Ελλάδα, όπως αυτό βιώνεται και γίνεται αντιληπτό μέσω της υποκειμενικής πραγματικότητας.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο για την Υποκειμενική Αντίληψη Ελλήνων Εφήβων για τη Συχνότητα των Συνδιαλλαγών τους και τη Δομή των Ρόλων του Κοινωνικού τους Δικτύου [ΕΕΣΣ-14] και κατασκευάστηκε από την Πυρουνάκη-Λιώνη, το 1994. Αποτελείται από 14 ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις που «αντικατοπτρίζουν» τις ενέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ του οικογενειακού περιβάλλοντος και του κοινωνικού δικτύου, στο οποίο κινείται ο ερωτώμενος.  Μερικές από τις πιο κύριες λειτουργίες που περιγράφουν είναι η κοινωνική υποστήριξη, η αμοιβαιότητα, αλλά και ο κοινωνικός έλεγχος.

Βαθμολόγηση ερωτήσεων και στατιστική ανάλυση

Εξαιτίας της υποκειμενικής πραγματικότητας το υλικό αναλύθηκε με βάση τη συχνότητα συναλλαγών (πάντα, πολύ συχνά, μερικές φορές, σπάνια, ποτέ),  τη δομή των συναλλαγών και ως προς τη δομή των ρόλων.

Εγκυρότητα Ερωτηματολογίου

Η εγκυρότητα του περιεχομένου για το συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει επιβεβαιωθεί από τις διάφορες πιλοτικές έρευνες. Επιπλέον, η εννοιολογική εγκυρότητα έχει επιβεβαιωθεί από την παραγοντική ανάλυση η οποία ταυτίζεται με το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας.

Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου

Έγινε μέτρηση της εσωτερικής αξιοπιστίας για τον καθένα από τους παράγοντες και χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Cronbach’s a.

Βιβλιογραφία

Pirounaki-Lioni, M. (1994). Adolescents’ conceptions of community in greece. University of Bath (United Kingdom).