Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας [ΚΑΕΙ-12]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας (Self-Perceived Communication Competence Scale [SPCC-12]) αναπτύχθηκε το 1988 από τους McCroskeys’ και χρησιμοποιείται ως μέτρο ελέγχου της επικοινωνιακής δεινότητας.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας δημιουργήθηκε με σκοπό οι ερωτηθέντες να αυτό-αξιολογήσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν με τον κοινωνικό τους περίγυρο, μέσω ερωτήσεων αυτό-αναφοράς.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το SPCC αποτελείται συνολικά από 12 ερωτήματα, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικά πλαίσια επικοινωνίας, τη δημόσια ομιλία, την ομιλία σε μεγάλη συνάντηση, την ομιλία σε μικρή ομάδα και την ομιλία σε δυάδα – και τρεις κοινούς τύπους δέκτες – ξένους, γνωστούς και φίλους.

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτιμήσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, μέσω των ερωτήσεων σε μια κλίμακα από το 0 (πλήρως ανίκανος) έως το 100 (πλήρως ικανός).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η SPCC πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της επικοινωνιακής δεινότητας. Τα επίπεδα εσωτερικής συνέπειας έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για τα βασικά πλαίσια επικοινωνίας ο δείκτης  κυμάνθηκε  α= 0.67-0.87, εκτός από την δυαδική ομάδα (α= 0.44), ενώ για το συνολικό SPCC το Cronbach’s alpha ήταν α= 0.92.

Βιβλιογραφία

Dilbeck, K. E., McCroskey, J. C., Richmond, V. P., & McCroskey, L. L. (2009). Self-perceived communication competence in the Thai culture. Journal of Intercultural Communication Research, 38(1), 1-7.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Ικανότητα