Διαιτητικής Πρόσληψης

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου 

Το Ερωτηματολόγιο Συχνότητας (The Mediterranean Diet Score) είναι ένας δείκτης εκτίμησης της αναγνώρισης της παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής όπου διεξάχθηκε αρχικά από την Τριχοπούλου και τους συνεργάτες τηςτο1995, ενέχοντας 8 κριτήρια ,ενώ αργότερα το 2006 ο Παναγιωτάκος και οι συνεργάτες του προχώρησαν στη δημιουργία ενός δείκτη εκτίμησης με στόχο τον βαθμό αναγνώρισης του Μεσογειακού Προτύπου ,ενέχοντας 11 διαφορετικές συνιστώσες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Το MedDietScore ενέχοντας 11 διαφορετικές συνιστώσες (ομάδες τροφίμων) (μη-επεξεργασμένα δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, πατάτες, όσπρια, ελαιόλαδο, ψάρια, κόκκινο κρέας, πουλερικά, πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, αλκοόλ) βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας συναρτήσεις οι οποίες σταθμίστηκαν από 0 έως 5 και οι τιμές του σκορ από 0 έως 55. Τα σκορ που έδωσαν στα τρόφιμα των συστάσεων της Μεσογειακής Διατροφής ήταν 0,1,2,3,4,5 για καταναλώσεις ‘ποτέ’, ‘σπάνια’, ‘συχνά’, ‘πολύ συχνά’, ‘εβδομαδιαία’, ‘καθημερινά’ αντίστοιχα, ενώ για τα τρόφιμα που δεν πλησίαζαν το Μεσογειακό Πρότυπο υπήρχε αντίστροφη κλίμακα. Η κατανάλωση του αλκοόλ <300ml/ημέρα είχε σκορ 5, η >700ml/ημέρα είχε 0, ενώ με 1-4  δηλώνονται οι ποσότητες κατανάλωσης ημερησίως με βαθμονόμηση. Μεγάλες τιμές του δείκτη είχαν συνέπεια τον μεγαλύτερο βαθμό αναγνώρισης της Μεσογειακής Διατροφής.

Εγκυρότητα Αξιοπιστία

Παρουσιάζεται μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια σε επιμέρους ομάδες τροφίμων που βρίσκονται στην Μεσογειακή Πυραμίδα. Ο δείκτης συνθέτει ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης της διατροφικής κατάστασης και της ενδεχομένης εμφάνισης οξέος στεφανιαίου επεισοδίου, καθιστώντας ιδιαίτερη την χρησιμότητα του στην κλινική πρακτική.

Βιβλιογραφία

Trichopoulou, A., Costacou, T., Bamia, C., & Trichopoulos, D. (2003). Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. New England Journal of Medicine348(26), 2599-2608.

Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., & Stefanadis, C. (2006). Dietary patterns: a Mediterranean diet score and its relation to clinical and biological markers of cardiovascular disease risk. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases16(8), 559-568.

Arvaniti, F., & Panagiotakos, D. B. (2008). Healthy indexes in public health practice and research: a review. Critical reviews in food science and nutrition48(4), 317-32

Panagiotakos, D., Kalogeropoulos, N., Pitsavos, C., Roussinou, G., Palliou, K., Chrysohoou, C., & Stefanadis, C. (2009). Validation of the MedDietScore via the determination of plasma fatty acids. International Journal of Food Sciences and Nutrition60(sup5), 168-180.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.