Η Κλίμακα Αυτοκτονίας Paykel[PSS-5]

THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5]

Σκοπός Κλίμακας

Η κλίμακα [PSS-5] είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για την αξιολόγηση των διαφόρων εκδηλώσεων της αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε κλινικό πληθυσμό (π.χ. σκέψεις θανάτου, αυτοκτονικός ιδεασμός και απόπειρες αυτοκτονίας). σε γενική ψυχοπαθολογική εξέταση καθώς και σε εκπαιδευτικά, κοινωνικο-υγειονομικά ή/και κοινωνικά πλαίσια. Βασικά, στοχεύει να συλλέξει αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, , όπως ο σχεδιασμός ψυχολογικών ή/και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ή η ανίχνευση του αυτοκτονικού κινδύνου με την σκοπό τη διεξαγωγή μιας πιο ολοκληρωμένης ψυχολογική αξιολόγηση.

Ανάλυση Κλίμακας

Η [PSS-5] κατασκευάστηκε από  τους Paykel et al., (1974) και  αποτελείται από συνολικά πέντε ερωτήσεις (στοιχεία) με διχοτομικό σύστημα απάντησης Ναι/Όχι  και βαθμολογίες 1 και 0, αντίστοιχα. Η κλίμακα Paykel φαίνεται να είναι ένα σύντομο, απλό, χρήσιμο εργαλείο με επαρκείς ψυχομετρικές ιδιότητες για την αξιολόγηση και/ή τον έλεγχο της αυτοκτονικής συμπεριφοράς στο εφηβικό πληθυσμό

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: Οι ερωτηθέντες θα πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται  από 5 ερωτήσεις  με διχοτομικό σύστημα απάντησης Ναι ή Όχι και βαθμολογίες που αντιστοιχούν σε 1 και 0. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερη σοβαρότητα σε θεωρητικό επίπεδο.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα [PSS-5] έχει θεωρηθεί αξιόπιστο για τον έλεγχο ψυχωσικών εμπειριών σε εφήβους του γενικού πληθυσμού. Η αξιολόγηση του κινδύνου για ψύχωση και η σχέση του με άλλους ψυχοπαθολογικούς παράγοντες κινδύνου σε μια στρατηγική στενής προσέγγισης ή σε ένα μοντέλο διαδικασίας δύο σταδίων μπορεί να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τον έγκαιρο εντοπισμό για νέους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s a =0,92

Βιβλιογραφία

Ashrafioun, L., Pigeon, W. R., Conner, K. R., Leong, S. H., & Oslin, D. W. (2016). Prevalence and correlates of suicidal ideation and suicide attempts among veterans in primary care referred for a mental health evaluation. Journal of Affective Disorders189, 344-350.

Fonseca‐Pedrero, E., Inchausti, F., Pérez‐Albéniz, A., & Ortuño‐Sierra, J. (2018). Validation of the Prodromal Questionnaire–Brief in a representative sample of adolescents: Internal structure, norms, reliability, and links with psychopathology. International journal of methods in psychiatric research27(4), e1740.

Ghasemi, P., Shaghaghi, A., & Allahverdipour, H. (2015). Measurement scales of suicidal ideation and attitudes: a systematic review article. Health promotion perspectives5(3), 156.

Paykel, E. S., Myers, J. K., Lindenthal, J. J., & Tanner, J. (1974). Suicidal feelings in the general population: a prevalence study. The British Journal of Psychiatry124(582), 460-469.

Sarchiapone, M., Mandelli, L., Carli, V., Iosue, M., Wasserman, C., Hadlaczky, G., … & Wasserman, D. (2014). Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. Sleep medicine15(2), 248-254.