Δείκτης Λειτουργικότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [ΠΟΥ-5]

 

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιούργησε το 1979 το Δείκτη Λειτουργικότητας [The WHO Performance Status]. Ο δείκτης αυτός θεωρείται παρόμοιος με τον δείκτη Karnofski, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1969.

Το Ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από κάποια ασθένεια και συμπληρώνεται από τον ιατρό των ασθενών.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Ο δείκτης λειτουργικότητας του ΠΟΥ[WHOPS] δημιουργήθηκε προκειμένου να μελετηθεί η λειτουργικότητα ατόμων που πάσχουν από κάποια ασθένεια μέσα από 5 κατηγορίες σχετικά με τη σωματική τους ικανότητα και λειτουργία. Στο Ερωτηματολόγιο αυτό δεν περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με την ψυχοκοινωνική διάσταση των ασθενών, επομένως δεν αξιολογείται.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο του δείκτη Λειτουργικότητας του ΠΟΥ[WHOPS] αποτελείται από ερωτήσεις που σχετίζονται με τη σωματική ικανότητα και λειτουργία των ασθενών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν την απάντησή τους μέσα από μία πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία παίρνει τιμές από το 0 έως και το 4. Ο αριθμός 0 συμβολίζει πως ο ασθενής μπορεί να κάνει όλες τις δραστηριότητες, ενώ ο αριθμός 4 ότι είναι αδύνατο να φροντίσει τον εαυτό του.

Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε ασθενής εξαρτάται από τις απαντήσεις που δίνει στο Ερωτηματολόγιο. Όσο χαμηλότερο είναι το σκορ, τόσο περισσότερο είναι ικανός ο εκάστοτε ασθενής να εξυπηρετηθεί μόνος του.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης λειτουργικότητας του ΠΟΥ[WHOPS] πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της λειτουργικότητας ατόμων που πάσχουν από κάποια ασθένεια και δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας ορισμένες δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [ΠΟΥ],1979.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

tags: Λειτουργικότητα