TSI-20 Teacher’s satisfaction inventory

Ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η κατασκευή και στάθμιση ενός σύντομου ερωτηματολογίου μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης συνολικά . Μέχρι τώρα, υπάρχουν στην Ελλάδα έγκυρα ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης ανά παράγοντα. Η μέτρηση όμως της ικανοποίησης ανά παράγοντα δεν προσεγγίζει πάντα την συνολική ικανοποίηση, γιατί διαφορετικοί παράγοντες μπορεί να έχουν διαφορετικοί βαρύτητα.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο TSI (Teacher’s satisfaction inventory) αναπτύχθηκε από την Γκόλια το 2014 και αποτελείται από 20 ερωτήσεις που μετράνε την ικανοποίηση από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε το 2012 για να καλύψει τα κενά  στη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στους Έλληνες εκπαιδευτικούς που άφηναν τα ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια.

Βαθμονόμηση

Το TSI-20 χωρίζεται σε πέντε διαστάσεις (διευθυντής, συνάδελφοι, μαθητές, εργασιακές συνθήκες, φύση εργασίας) και οι απαντήσεις δίνονται σε 5βαθμια κλίμακα Likert (1= Συμφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι σίγουρος, 4=Συμφωνώ, 5=Διαφωνώ απόλυτα). Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε αρχικά στα ελληνικά, είναι σταθμισμένο και σύγχρονο, ανταποκρίνεται δηλαδή στις σύγχρονες κοινωνικό οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Στατιστική Ανάλυση

Οι μεγάλες τιμές που σημειώνονται για το μέσο όρο δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κανένα παράπονο από την εργασία τους εκτός από τον μισθό τους. Συνεπώς υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Όμως οι μεγάλες τιμές στις τυπικές αποκλίσεις φανερώνουν πως διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο συντελεστής αξιοπιστίας για την κλίμακα είναι αρκετά μεγάλος με τιμή a=0,889 ,όπως και οι τιμές του δείκτη Cronbach  alpha υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποια ερώτηση από το ερωτηματολόγιο της επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι τιμές για τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου έπιασαν υψηλά επίπεδα με το a να πιάνει τιμές από 0,746 μέχρι και 0,923.

Βιβλιογραφία

Γκόλια, Α. Κ. (2014). Μετασχηματιστική ηγεσία και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών: ο ρόλος της αυτο-αποτελεσματικότητας.

Δούγαλη, Ε. (2017). Στυλ ηγεσίας και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών: μια ποσοτική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!