Εργαλείο Προβολής Κακοποίησης Γυναικών[ΕΠΚΓ-8]

 

Ανάλυση και στόχος Κλίμακας

Το Εργαλείο Προβολής Κακοποίησης Γυναικών [Woman Abuse Screening Tool] κατασκευάστηκε το 2000 από το Κέντρο Μελετών Οικογενειακής Ιατρικής (J.B.B., G.S.) του Τμήματος Οικογενειακής Ιατρικής (B.L.,G.S.), (Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο) από μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής την Δρ. Brown. Σκοπός της δημιουργίας της Κλίμακας WAST είναι να ανιχνεύσει τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες στο πλαίσιο της οικογενειακής ή της ερωτικής σχέσης. 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το WAST αποτελείται συνολικά από 8 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δόθηκαν χρησιμοποιώντας μια 3-βάθμια κλίμακα Likert  που κυμαίνεται από 1 (ποτέ ή κανένα) έως το 3 (πολλά ή συχνά), οι οποίες είναι ανάλογες με τη συχνότητα ή και την ένταση της κακοποίησης που ενδεχομένως δέχονται οι ερωτηθείς.

Στατιστική Ανάλυση

Τα ερωτήματα του WAST καταγράφονται από όλους τους συμμετέχοντες και αθροίζονται για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας. Το εύρος της συνολικής βαθμολογίας κυμαίνεται από 8 έως 24 και ο δημιουργός του εργαλείου προτείνει ως σημείο αποκοπής το 13, για να δείξει την παρουσία κακοποίησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το WAST παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και επαρκή αξιοπιστία. Έπειτα από έρευνα που είχε γίνει, ο δείκτης Cronbach’s alpha έδειξε 0.75. Η κλίμακα έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα από την Vivilaki και τους συνεργάτες της. 

Βιβλιογραφία

From the Centre for Studies in Family Medicine (J.B.B., G.S.) (Judith Belle Brown, PhD Barbara Lent, MD, CCFP Gail Schmidt, MA George Sas, MD, CCFP)

Μετάφραση: V.G. Vivilaki, V. Dafermos, Ev. Patelarou, D. Bick, Ar. Syngelaki, N.D. Tsopelas, P. Bitsios, E.T. Petridou, Al.N. Vgontzas, Chr. Lionis

 


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

tags: Kακοποίηση γυναικών