Ερωτηματολόγιο Young Schema – Σύντομη μορφή [YSQ-75]

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Young Schema Questionnaire [YSQ-75] είναι μια μέθοδος αυτοαναφοράς που αναπτύχθηκε από τους Young και Brown το 1994. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν με βάση τις κλινικές εμπειρίες  με ψυχοθεραπευόμενους ασθενείς. Στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που στηρίζονται στην Βασική Θεωρία ή την Θεωρία Σχήματος.

Η Θεωρία Σχήματος [Schema Therapy] είναι μια πλήρης συστηματική θεραπεία με σκοπό την αντιμετώπιση των διαταραχών σε άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια. 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Το YSR-75, αποτελείται από 75 ερωτήσεις. Οι απάντησεις των ερωτήσεων δίνονται μέσω μιας 6-βάθμιας κλίμακας Likert. Η κλίμακα αυτή κυμαίνεται από το 1 (Δεν είναι απολύτως αληθές για μένα) και καταλήγει στο 6 (Με περιγράφει τέλεια). Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση, οι μέσες βαθμολογίες που εξάγονται χρησιμοποιούνται τόσο στη βαθμολόγηση των επιμέρους ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όσο και στην μέτρηση της συνολικής βαθμολογίας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το YSQ-75 έχει δείξει καλή έως εξαιρετική εσωτερική συνοχή τόσο για τις συνολικές βαθμολογίες αλλά και για τις επιμέρους βαθμολογίες του. Η αξιοπιστία του YSQ-75 έχει διαπιστωθεί ότι είναι μέτρια έως υψηλή. Για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο υπάρχει ελληνική μετάφραση από τον Γρηγόριο Σίμο.

Βιβλιογραφία

Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young schema questionnaire. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach2, 63-76.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Γρηγόρης Σίμος


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Ερωτηματολόγιο, Ψυχική Υγεία