ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΓΡΑΦΗ [ACADEMIC WRITING]

 

Εισαγωγή

Μία εργασία έχει ως στόχο την κριτική επεξεργασία ενός θέματος. Θα πρέπει, λοιπόν να εντοπιστούν τα ζητήματα που θέτει η εργασία και να πραγματευθούν μεθοδικά, δηλαδή να εκφραστεί με σαφήνεια και αυστηρότητα η επιχειρηματολογία που τα αφορά. Η δομή της ακαδημαϊκής γραφής περιλαμβάνει ορισμένα χαρακτηριστικά, με σκοπό το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα μιας εργασίας.

Ορισμός

Η ακαδημαϊκή γραφή είναι ένα είδος κειμένου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το βασικότερο από αυτά είναι η τεκμηρίωση. Ωστόσο ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο η δομή, όσο και το ύφος και βέβαια το περιεχόμενο.

Αρχική Διερεύνηση

Το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για τη συγγραφή μιας εργασίας είναι η αναζήτηση σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας σε έγκυρες και αξιόλογες πηγές. Πριν ξεκινήσει η γραφή, θα πρέπει να οριοθετηθεί το πεδίο της εργασίας και επιπλέον, να ερευνηθεί η σύγχρονη βιβλιογραφία. Έτσι λοιπόν, διαμορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας.

Βασική Δομή

Η βασική δομή μιας εργασίας περιλαμβάνει:

  -Την εισαγωγή

  -Το κυρίως μέρος (το οποίο αποτελείται από ενότητες, ανάλογα με τα ζητούμενα του            

   θέματος)

  -Τα συμπεράσματα

  -Τις βιβλιογραφικές πηγές

Σημείωση: Καθένα από τα παραπάνω τμήματα έχει τη δική του δομή.

Τεχνικές Οδηγίες Γραφής

Μερικές τεχνικές συμβουλές που στοχεύουν στη μεστή και κατανοητή γραφή είναι:

  • Αποφυγή μακροσκελών περιόδων
  • Χρήση σημείων στίξης
  • Αλλαγή παραγράφων
  • Επιλογή λιτού ύφους και όχι λογοτεχνικού

Λογοκλοπή

Η λογοκλοπή είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα στην ακαδημαϊκή γραφή. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων και στην ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο του κώδικα δεοντολογίας. Τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα απροσεξίας ή άγνοιας των κανόνων βιβλιογραφικών παραπομπών.

Δεξιότητες Ακαδημαϊκής Γραφής

Κατά τη συγγραφή μιας εργασίας ακαδημαϊκού περιεχομένου, δεξιότητες όπως:

-οργάνωση

-κριτική σκέψη

-δημιουργικότητα παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ομαλή διεξαγωγή της

Ξένη Βιβλιογραφία

van der Loo, J., Krahmer, E., & van Amelsvoort, M. (2018). Learning How to Write an Academic Text: The Effect of Instructional Method and Writing Preference on Academic Writing Performance. Journal of Writing Research9(3).

Διαδικτυακή Βιβλιογραφία


Για περισσότερα που αφορούν την Ακαδημαϊκή Γραφή, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!