Ανάλυση Περιεχομένου

Τι είναι η ανάλυση περιεχομένου

Ως ανάλυση περιεχομένου ορίζεται η ερευνητική τεχνική η οποία, με καθορισμένο τρόπο, συλλέγει δεδομένα, τα αναλύει και εξάγει συμπεράσματα βάση του υλικού που επεξεργάζεται. Είναι ποσοτικής, ποιοτικής ή και μεικτής μορφής.

 

Χρησιμότητα ανάλυσης περιεχομένου

Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου έχει ως στόχο να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου το οποίο αναλύεται, του πομπού των πληροφοριών και των αποδεκτών τους μαζί με την επίδραση την οποία αυτές έχουν πάνω τους.

Εφαρμογή

Η ανάλυση περιεχομένου ανταποκρίνεται σε όλες τις μορφές γραπτού λόγου χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτές καθώς αφορά και τα ΜΜΕ με τον γραπτό ή προφορικό λόγο τα οποία αυτά χρησιμοποιούν.

Φάσεις ανάλυσης περιεχομένου

Η ανάλυση περιεχομένου συνίσταται από τρεις φάσεις, αυτή του ορισμού και της επιλογής της ενότητας ανάλυσης (λεξιλογική, φραστική και θεματική ανάλυση), αυτή του ορισμού και της επιλογής της μονάδας μέτρησης των στοιχείων και αυτή της δημιουργίας των ομάδων που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργεί η ανάλυσης περιεχομένου

Μέσω της εφαρμογής της εξετάζονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, ενώ καθώς αποτελεί μία μέθοδο μελέτης των επικοινωνιών αξιολογεί την κοινωνική επικοινωνία και εντοπίζει τις προεκτάσεις αυτής. Γίνεται ταξινόμηση των στοιχείων  που μελετώνται σε κατηγορίες. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όσα δεδομένα παρουσιάζονται ως ποιοτικά παίρνουν αριθμητική μορφή κάνοντας έτσι δυνατή την ποσοτική περιγραφή του περιεχόμενου. Επιπλέον, ο εκάστοτε ερευνητής έχει τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ του κειμενογράφου, των διαφόρων λογισμικών που είναι διαθέσιμα ή της ανάλυσης στο χέρι για την διεξαγωγή της έρευνας την οποία εκπονεί. 

Περιορισμοί ανάλυσης περιερχομένου

Παρά την χρησιμότητα της ανάλυσης περιεχομένου παρατηρούνται κάποιες δυσκολίες που αφορούν κυρίως την αμεροληψία της καθώς τα συμπεράσματα μπορεί να παραχθούν με αρκετά υποκειμενικό τρόπο από τον ερευνητή, την απαίτηση χρόνου για την διεξαγωγή της αλλά και την έλλειψη αξιοπιστίας της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γεγονός που οδηγεί σε διάφορα λανθασμένα συμπεράσματα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση περιεχομένου, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.