ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

[FROM AUTHOR TO PUBLICATION]

 

Η συγγραφή ενός ερευνητικού άρθρου (research article) δεν είναι απλή υπόθεση και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες ή ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες. Το γράψιμο είναι μια συναισθηματική διαδικασία για πολλούς ανθρώπους, επειδή οι γραπτές λέξεις αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις, τη λογική και τη θέση του καθενός. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η σκέψη της συγγραφής μπορεί να προκαλέσει πανικό, άγχος και μια σοβαρή περίπτωση αναβλητικότητας.

Τα ερευνητικά άρθρα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αφορούν ουσιαστικά στη δημοσίευση των μελετών που διεξάγουν οι ερευνητές. Για το λόγο αυτόν, είναι απαραίτητη η γνώση των βασικών τουλάχιστον αρχών συγγραφής τους.

Κάποιες ερωτήσεις για το αν είναι δημοσιεύσιμο το έργο:

 • Φέρνει νέες γνώσεις στον τομέα;
 • Πρόκειται για ένα νέο και αναδυόμενο τομέα;
 • Μπορεί να προσφέρει έναν νέο ή μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης μιας εκπαιδευτικής κατάστασης ή σκέψης για ένα κοινωνικό πρόβλημα ή μια πολιτική;
 • Τα ερευνητικά ευρήματα ή οι ιδέες θα δημιουργήσουν νέες υποσχέσεις για πρακτική;

Μόλις βρεθεί η φωνή της συγγραφής, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το περιεχόμενο να είναι ξεκάθαρο σχετικά με τις προσδοκίες του περιοδικού που θα παραλάβει τελικά το χειρόγραφό.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή περιοδικού: Κατά την επιλογή ενός περιοδικού, παίζουν σημαντικό ρόλο οι παρακάτω παράγοντες:

 • αν είναι επιθυμητό το περιεχόμενο να είναι για εξειδικευμένο ή γενικό κοινό ώστε να γίνει η σωστή επιλογή περιοδικού,
 • αν είναι το κύριο κοινό, δηλαδή αν απευθύνεται σε άτομα τα οποία εργάζονται στον τομέα της έρευνας ή όχι, και
 • πόσο γρήγορα οι συντάκτες των περιοδικών εξετάζουν το κάθε άρθρο.

Παρά κάποιες διαφοροποιήσεις, τα περιοδικά χρησιμοποιούν αρκετά τυποποιημένες κατηγορίες κατά την αξιολόγηση των άρθρων για δημοσίευση, που κυμαίνονται από αποδοχή (acceptance), αποδοχή με μικρές αναθεωρήσεις (acceptance with minor revisions) (επίσης αποκαλούμενη υπό όρους αποδοχή), αποδοχή με σημαντικές αναθεωρήσεις (acceptance with major revisions), αναθεώρηση και επανυποβολή (revision and resubmission) (που ονομάζεται επίσης απόρριψη εκτός αν αναθεωρηθεί) και απόρριψη (rejection).

Σημείωση:

Υπάρχουν λίγες κατευθυντήριες γραμμές για τις ποιοτικές μελέτες. Η ποιοτική έρευνα είναι ένας όρος για μια ποικιλία διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε μη αριθμητικά δεδομένα, και υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων.

Απαραίτητο κατά την υποβολή ποιοτικών άρθρων είναι:

 • Η γνώση της μεθοδολογικής βιβλιογραφίας και οι επιστημολογικές της παραδόσεις.
 • Η ακεραιότητα του σχεδιασμού.
 • Η συνέπεια.
 • Η ευθυγράμμιση των παραγράφων.
 • Η επιφυλακτικότητα απέναντι σε γενικές συμβουλές που δεν συνδέονται με σαφή επιστημολογικά και μεθοδολογικά πλαίσια.

 

Τρία σημαντικά βήματα για τους συγγραφείς:

(1)Εστίαση (Focus): Η εστίαση μιας ανασκόπησης της βιβλιογραφίας απαιτεί δεξιότητα και στοχασμό.

(2)Έμπνευση (Inspiration): Τα χειρόγραφα που εμπλουτίζουν τη θεωρία είναι πιο ευανάγνωστα και ενδιαφέροντα.

(3)Μούσα (Muse): Στενά συνδεδεμένοι με την έγχυση της θεωρίας, οι συγγραφείς πρέπει να κάνουν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες συνδέσεις με την πρακτική, την πολιτική και τις βιωμένες εμπειρίες.

 

Βιβλιογραφία

Susan P. Robbins & Jo Ann R. Coe Regan & James Herbert Williams & Nancy J. Smyth & Marion Bogo, 2016, From the Editor—The Future of Social Work Education, Journal of Social Work Education, Volume 52, 2016 – Issue 4.

Π. Γαλάνης,  2014, Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων, APPLIED MEDICAL RESEARCH, 31(1):97-107


Για περισσότερα σχετικά με την Δημοσίευση, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!