Εξ αποστάσεως Εργασίες [REMOTE JOBS]

Εισαγωγή

Η εξ αποστάσεως εργασία είναι ένα «στυλ εργασίας» που επιτρέπει στους επαγγελματίες να εργάζονται έξω από τα πλαίσια ενός παραδοσιακού περιβάλλοντος γραφείου. Βασίζεται στην ιδέα ότι η εργασία δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Αυτό δημιουργεί ευελιξία στους ανθρώπους διότι μπορούν εύκολα να σχεδιάσουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική ζωή τους. Ωστόσο, ακόμη κι αν ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη και συνεχή ανάπτυξη, υπάρχουν και σε αυτόν ειδικότητες που ξεχωρίζουν αναλόγως των γενικότερων συνθηκών.

Ειδικότητες :

Αναλυτής επιχειρηματικής ευφυΐας/δεδομένων (Business Intelligence/ Data Analyst)

Το Business Intelligence είναι μια διαδικασία όπου μια επιχείρηση συνδυάζει δεδομένα από διάφορες πηγές, ώστε να τα αναλύσει και να λάβει αποφάσεις από αυτά. Ενώ το επάγγελμα του Data Analyst, κατ’ επέκταση, θεωρείται από τα πιο περιζήτητα στη σύγχρονη αγορά, με τις εταιρείες να δαπανούν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά στη στελέχωση ικανών και καταρτισμένων υπαλλήλων. Είναι μια διαδικασία  επιθεώρησης, καθαρισμού, μετασχηματισμού και μοντελοποίησης δεδομένων με στόχο την ανακάλυψη χρήσιμων πληροφοριών, την πληροφόρηση για συμπεράσματα και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Προγραμματιστής λογισμικού  (Software Developer)

 Θεωρείται πλέον απαραίτητος σε πολλούς διαφορετικούς τομείς πέραν του IT: ( στον τραπεζικό, τον τομέα της υγείας, του marketing, του fintech, της ασφάλισης, της ναυτιλίας ) τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η φύση της δουλειάς έχει ανοίξει στους Software Developers την πόρτα των εξ αποστάσεως ευκαιριών. O Software Developer είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση τω λογισμικών συστημάτων. Στις αρμοδιότητες αυτής της θέσης περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός (coding), ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εφαρμογών. Το server-side development αποτελεί το αντικείμενο των backend developers ενώ αντίστροφα, το user interface είναι αντικείμενο των front-end developers.

Ελεγκτής λογισμικού (QA) (Software tester (QA))

Οι Software Τesters είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να «τρέξουν» διάφορα tests και assurance checks, με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες σφάλματος στην τελική έκδοση του λογισμικού που δημιουργείται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργεί ομαλά και ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών, ενώ παράλληλα είναι οικονομικά αποδοτικό. Ένας Quality Assurance (QA) Analyst ή αλλιώς Software Tester είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και την επίλυση λαθών στο λογισμικό. Εργάζεται στενά με τους προγραμματιστές (developers) για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Συμπέρασμα  

Εν κατακλείδι παρατηρούμε ότι οι εξ αποστάσεως εργασίες (remote jobs) δημιουργούν έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής για τους ανθρώπους καθώς δεν είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας, και έτσι μπορούν να επικεντρωθούν στα πράγματα που τους ενδιαφέρει έκτος γραφείου. Επίσης υπάρχουν ειδικότητες που διακρίνονται ανάλογα με τις γενικές συνθήκες. Αυτές μπορεί να είναι : (1) Business Intelligence/ Data Analyst, (2) Software Developer, (3) Softer Controller/Quality Assurance

Βιβλιογραφία

Χούντα, Α. (2013). Εξ’αποστάσεως εργασία με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του διαδικτύου: οι εξελίξεις στον τομέα αυτό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό: οι ηθικές-νομικές προεκτάσεις, το μέλλον και οι προοπτικές ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα (Doctoral dissertation, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας).