ΛΟΞΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η λοξότητα είναι ένα μέτρο της συμμετρίας ή, ακριβέστερα, της έλλειψης συμμετρίας. Μια κατανομή, ή ένα σύνολο δεδομένων, είναι συμμετρική εάν φαίνεται το ίδιο αριστερά και δεξιά του κεντρικού σημείου. 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ 

Μέσω της γραφικής παράστασης μίας κατανομής, παρατηρείται ότι η λοξότητα εκφράζεται από τη μετατόπιση της ¨ουράς¨ της κατανομής προς τα δεξιά (>0) ή αριστερά (<0). 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ

Ο συντελεστής ασυμμετρίας έχει ως στόχο να “ποσοτικοποιεί” το γεγονός, ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις, απέχουν υπερβολικά από τη μέση τιμή της κατανομής.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ

Για τα στατιστικά στοιχεία λοξότητας, όπως και για όλα τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, ναι μεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν όλα με τους ίδιους, σταθερούς κανόνες.  Η ερμηνεία τους εξαρτάται κυρίως από τον τύπο και το σκοπό του τεστ που αναλύεται.