ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ

 

Εισαγωγή

Ο επιπολασμός σημαίνει  «το ποσοστό ή αριθμός των ανθρώπων που έχουν μια συγκεκριμένη ασθένεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή».

Οι μελέτες επιπολασμού προσδιορίζουν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή τον επιπολασμό ή την έκθεση του πληθυσμού σε παράγοντες που είτε θεωρούνται ως παράγοντες κινδύνου είτε ως προστατευτικοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μία «εικόνα» από μία δειγματοληπτική έρευνα, αλλά αδυνατούν να ανακύψουν την χρονική σειρά των γεγονότων. Με άλλα λόγια, δεν περιλαμβάνουν αποτελέσματα σχετικά με το εάν ένας παράγοντας προηγείται ή έπεται της ασθένειας. 

Προσυμπτωματικός έλεγχος και μελέτες επιπολασμού

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μελέτες επιπολασμού αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στο τομέα της πρόβλεψης υπηρεσιών υγείας. Επεξηγηματικότερα, οι συγκεκριμένες μελέτες βοηθούν σε εξετάσεις ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου, που στοχεύουν στην ανακάλυψη ατόμων με μία νόσο σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Με άλλα λόγια, ο επιστήμονας είναι σημαντικό να γνωρίζει τα μέτρα επιπολασμού, καθώς είναι χρήσιμα ώστε να αρχίσει να ερευνά. Πιο συγκεκριμένα, ο επιστήμονας θα είναι σε θέση να αρχίσει τη διαδικασία της διαφορικής διαγνωστικής. Αναλυτικότερα, ο ερευνητής έχει στη διάθεση του μία λίστα με πιθανές διαγνώσεις της νόσου, την οποία έχει τη δυνατότητα να τις διαχειριστεί και να τις επαληθεύσει με τη βοήθεια των κατάλληλων ιατρικών μεθόδων.

Διαγνωστική αξία και μελέτες επιπολασμού

Είναι γεγονός ότι ο επιπολασμός αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την ανάλυση των μεθόδων διάγνωσης, που ο ιατρός προγραμματίζει για τον ασθενή του. Επεξηγηματικότερα, ο δείκτης αυτός έχει την ικανότητα να διαμορφώσει την αξία μίας διάγνωσης. Με άλλα λόγια, ρυθμίζει εάν αυτή είναι θετική ή αρνητική και επομένως επηρεάζει τη σειρά και τη φύση των διαγνωστικών εξετάσεων. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να με τη διαμόρφωση της διαγνωστικής αξίας να ελέγξει κατά πόσο τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και το χρόνο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, οι μελέτες επιπολασμού αποτελούν μία σημαντική μέθοδο για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη και βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να αποδώσουν καλύτερα.