ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

Ένα ερώτημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια μίας έρευνας ή να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την εκπόνηση κάποιας εργασίας. Όποια και να είναι η αρχική πηγή δημιουργίας του στόχος είναι η απάντηση του με τον πιο ορθό και περιεκτικό τρόπο.

Με την διατύπωση ενός ερωτήματος ξεκινάει πάντα και η αναζήτηση σχετικών ερευνών. Καθώς αναφερόμαστε στην μετα-ανάλυση είναι γνωστό ότι η από κοινού μελέτη και ανάλυση ποικίλων ερευνών και δημοσιευμάτων μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα αποτελέσματα.

Μια πρώτη αναζήτηση είναι πλέον εύκολη καθώς διατίθεται πληθώρα άρθρων και δημοσιεύσεων στο ευρύ κοινό τα οποία σχετίζονται κάθε φορά με το ερώτημα που εξετάζεται. Τα Πανεπιστήμια βέβαια είναι σύνηθες να προσφέρουν βάσεις δεδομένων ελεύθερες προς αξιοποίηση.

Αναζήτηση ερευνών σε βάσεις δεδομένων:

  • χρήση λέξεων-κλειδιών που να αφορούν τίτλους ή περιλήψεις
  • χρήση του έτους δημοσίευσης
  • Αξιοποίηση του ονόματος του συγγραφέα

Επίσης η ευρέως διαδομένη αναζήτηση στο Google αλλά και σε άλλους μηχανισμούς είναι σημαντικό να γίνονται με κατάλληλο τρόπο ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να είναι αξιοποιήσιμα για το ερώτημα που ενδιαφέρει. Βέβαια, αρκετά από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται, ακόμα και σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, δεν είναι πάντα σχετικά με το θέμα αλλά ανήκουν σε μία ευρύτερη κατηγορία προσέγγισης του ερωτήματος που ενδιαφέρει. Απαιτείται επομένως ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται στην μετα-ανάλυση ποικίλες πηγές.

Τέλος, ένα ακόμα πρόβλημα για την μετα-ανάλυση είναι οι αδημοσίευτες μελέτες στις οποίες δεν δύναται να έχει πρόσβαση ο αναλυτής. Παρόλο που για την πρωτογενή ερεύνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη ευκολία, όταν αναφερόμαστε στην μετα-ανάλυση χρειάζονται ενδείξεις για την αξιοπιστία της έρευνας ειδικά όταν αυτή έχει εκπονηθεί καιρό πριν την επανεξέταση της.


Για περισσότερα σχετικά με την Μετα-Ανάλυση και την αναζήτηση ερευνών, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!