ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η μετα-ανάλυση είναι μια μεθοδολογία που συνθέτει ερευνητικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ώστε να προκύψει ένα συνολικό αποτέλεσμα.

Εμφανίζονται ωστόσο, όπως και σε κάθε μεθοδολογία, κάποια μειονεκτήματα. Τα πιο δημοφιλή μειονεκτήματα που προβάλλονται από τους επικριτές της είναι τα εξής:

 

  • Μιας και η μετα-ανάλυση συνδυάζει τα αποτελέσματα ποικίλων μελετών που συνήθως έχουν διεξαχθεί με διαφορετικές μεθόδους, είναι αρκετά πιθανό να μην μπορούν να προκύψουν λογικά συμπεράσματα συνολικά.
  • Για να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα θα πρέπει να μπορούν να επαναληφθούν τα πειράματα με τον ακριβώς ίδιο τρόπο και μεθοδολογία, γεγονός που σπάνια συμβαίνει.
  • Γενικά παρουσιάζεται μία μεροληπτική στάση προς τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα καθώς είναι δεν δύνανται να συμπεριληφθούν συνήθως μελέτες με μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στη μετα-ανάλυση.
  • Συχνά χρησιμοποιούνται πολλά αποτελέσματα από μία κυρίως μελέτη γεγονός που παραβιάζει της υπόθεση περί ανεξαρτησίας των παρατηρήσεων και έτσι τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα.
  • Απλουστεύονται κάποια προβλήματα καθώς παρουσιάζεται μία μέση επίδραση χωρίς να επικεντρωνόμαστε στους διαφορετικούς παράγοντες του προβλήματος.
  • Επηρεάζεται από την προσωπική κρίση του ερευνητή, λόγω της επιλογής συγκεκριμένων μελετών, και έτσι δεν διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα η οποία θεωρητικά χαρακτηρίζει την μετα-ανάλυση.
  • Επίσης στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πολλές μελέτες με μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα μπορεί συνολικά να προκύψει κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι λογικό να προκύψει, ωστόσο αυτό παρατηρείται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παρατηρήσεων.

Η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης φαίνεται να υιοθετείται από τους ερευνητές όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να γίνει με πλήρως ορθό και αξιόπιστο τρόπο και ο ερευνητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός προτού υιοθετήσει κάποιο από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από μία μετα-ανάλυση. Ακόμα και οι υποστηρικτές αυτής της μεθοδολογίας εφιστούν την προσοχή σε όποιον την χρησιμοποιεί για να αποφευχθούν όσα προαναφέρθηκαν.

Αν και δεν δύναται να λύσει όλα τα προβλήματα, γεγονός που συμβαίνει εξάλλου και με κάθε διαθέσιμη μεθοδολογία, μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα όταν διεξαχθεί με τον σωστό τρόπο.


Για περισσότερα σχετικά με την Μετα-Ανάλυση και τα μειονεκτήματα της μεθοδολογίας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!