ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

Η μετα-ανάλυση αποτελεί τμήμα της έρευνας συνδυάζοντας διάφορες μελέτες και εξάγοντας γενικά συμπεράσματα. Κινητήριο δύναμη της έρευνας γενικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων, αποτελούν τα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν πριν ή κατά την διάρκεια της.

Ερωτήματα και η χρησιμότητα τους:

Στην αρχή της ανάλυσης κάθε ερευνητικού θέματος, είναι συγκεκριμένα δύο είδη ερωτημάτων που διερευνώνται. Για παράδειγμα, “Πώς αποτελεσματική είναι η ψυχοθεραπεία;” ή “Πόσο αποτελεσματικά είναι τα αντικαταθλιπτικά;”. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν υπολογίζοντας ένα διάστημα εμπιστοσύνης στην περιοχή γύρω από το μέγεθος που μας ενδιαφέρει. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται στο πλαίσιο της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας που εξηγεί την σημασία τους. Δεν υπάρχει στατιστικός κανόνας που να ανακηρύττει τα αποτελέσματα σημαντικά ή μη σημαντικά.

Στην διάρκεια της ανάλυσης διατυπώνονται και άλλα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, μπορεί κανείς να ανακαλύψει μια μετριοπαθή επίδραση που να δείχνει ότι ένας τύπος ψυχοθεραπείας είναι πιο αποτελεσματικός για τους εφήβους και ένας άλλος πιο αποτελεσματικός για τους ενήλικες. Αυτού του είδους ανακάλυψη γίνεται όταν πραγματοποιούνται οι μετρήσεις, κάτι που είναι φανερό ότι συμβαίνει στην πρωτογενή βιβλιογραφία. Αφού διατυπωθεί το ερευνητικό ερώτημα, σχεδιάζεται και εκτελείται ένα πείραμα. Από την στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα ξεκινά η ανάλυση του πειράματος όπου στα δεδομένα μας μπορεί να εντοπιστούν απροσδόκητα μοτίβα. Αυτά τα μοτίβα ενδέχεται κάποιος να τα δει ως τυχαίες διακυμάνσεις είτε ως σημαντικές ενδείξεις για τον λόφο που προέκυψαν.  

Σε μια διάλεξη το 1854, ο Γάλλος χημικός Λουί Παστέρ παρατήρησε ότι “στα πεδία της παρατήρησης, η τύχη ευνοεί μόνο το προετοιμασμένο μυαλό”. Ο Παστέρ εννοούσε με αυτό ότι ένα συμπτωματικό εύρημα (ένα εύρημα που κάποιος δεν αναζητούσε ρητά) θα αναγνωριστεί ως σημαντικό μόνο αν υπάρχει η απαραίτητη γνώση του υποβάθρου (προετοιμασία). Τέτοιου είδους αποτελέσματα χρειάζεται να επαληθευτούν μέσω μετα-αναλύσεων ή μέσω πρωτογενούς έρευνας. Η ανακάλυψη απροσδόκητων και σημαντικών μοτίβων στα δεδομένα είναι αυτά που οδηγούν σε νέα ερευνητικά ερωτήματα και ανοίγουν νέους ερευνητικούς άξονες.


Για περισσότερα σχετικά με την Μετα-Ανάλυση και την παρουσίαση αποτελεσμάτων, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!