ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η έντονη και πολυετής δραστηριότητα της DatAnalysis, καθώς και η εξειδίκευση της ομάδας μας, στον χώρο του Σχεδιασμού Ερευνών και της Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων, διασφαλίζουν την υψηλή παροχή υπηρεσιών Μετα-Ανάλυσης σε κάθε έρευνα.
Μία μεθοδολογία που εφαρμόζεται και εξελίσσεται διαρκώς και που διευκολύνει την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων οποιασδήποτε ερευνητικής μελέτης. 

Τι είναι η Μετα -Ανάλυση;

H Μετα-Ανάλυση (Meta-Analysis) είναι μια στατιστική μεθοδολογία ποσοτικού και αντικειμενικού χαρακτήρα. Κύριες λειτουργίες της είναι η μελέτη και ο συνδυασμός προγενέστερων ερευνητικών μελετών αναφορικά με ένα ερευνητικό θέμα, ενώ βασικός της στόχος είναι εξαγωγή συνολικών και όσο τον δυνατόν πιο αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Μάλιστα, η Μετα-Ανάλυση χαρακτηρίζεται ως η μοναδική μορφή έρευνας κατά την οποία δεν εξετάζονται άνθρωποι ή καταστάσεις αλλά ερευνητικές εκθέσεις και μελέτες. Και αυτό συμβαίνει καθώς η πληθώρα πληροφορίων που προέρχεται από ερευνητικές μελέτες απαιτεί αλλά και αξίζει να αναλυθεί, ώστε να γίνει η σωστή σύνθεση που θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα στην εκάστοτε μελέτη.

Το πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται είναι κυρίως αυτό της Ιατρικής και ειδικότερα αυτό των κλινικών δοκιμών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υιοθετείται διαρκώς και σε έρευνες των Κοινωνικών Επιστημών. Εξάλλου, έχει γίνει αρκετά δημοφιλής μεθοδολογία στην επιστήμη της Ψυχολογίας, ενώ χαρακτηρίζεται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για αντίστοιχες μελέτες.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η ομάδα της DatAnalysis! Άλλωστε, οι πολλές συμμετοχές μας σε κλινικές και ψυχομετρικές έρευνες αλλά και ο μεγάλος αριθμός των ψυχομετρικών τεστ που έχουμε στην συλλογή μας, μας καθιστούν ικανούς να προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες Μετα-Ανάλυσης.

Διαδικασία και Υπηρεσίες Μετα-Ανάλυσης

  • Συμβουλευτική για την Διαμόρφωση του Ερευνητικού Ερωτήματος
  • Διατύπωση Κριτηρίων για αποκλεισμό ή μη Μελετών
  • Συλλογή Δεδομένων
  • Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με τα πιο σύγχρονα στατιστικά πακέτα
  • Εξαγωγή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
  • Εκπαίδευση στις στατιστικές μεθόδους της Μετα-Ανάλυσης

Γιατί να επιλέξετε την μέθοδο της Μετα-Ανάλυσης

  • Καταλήγει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα
  • Υλοποιεί στοχευμένη σύνθεση πληροφορίων
  • Διερευνά και προσεγγίζει αναπάντητα ερωτήματα προγενέστερων μελετών
  • Δύναται να ερμηνεύσει την αντικειμενική αξία ήδη χρησιμοποιημένων μεθόδων


Για περισσότερα σχετικά με τη Μετα-Ανάλυση, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!