Ποιοτική συστηματική ανασκόπηση και σύνθεση ποιοτικών στοιχείων

 

Η μέθοδος της ποιοτικής συστηματικής ανασκόπησης αφορά την ενσωμάτωση ή και την σύγκριση των πορισμάτων διάφορων ποιοτικών μελετών που έχουν διεξαχθεί. Η πιο σφαιρική γνώση που προκύπτει και καθίσταται διαθέσιμη σε ερευνητές και αναγνώστες μέσω αυτής της διαδικασίας δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας καινούριας  θεωρίας, μιας ευρύτερης γενίκευσης δηλαδή των διαφόρων συμπερασμάτων και παρατηρήσεων των συμπεριλαμβανομένων μελετών.

Στόχος της ποιοτικής συστηματικής ενασχόλησης:

Κύρια ενασχόληση της ποιοτικής συστηματικής ανασκόπησης είναι να  αναζητά θέματα που έχουν απασχολήσει και τα οποία συναντώνται σε μεμονωμένες ποιοτικές μελέτες. Ο ρόλος της δεν είναι συσσωρευτικός, με την έννοια δηλαδή της συγκέντρωσης των όσων έχουν παρατηρηθεί, όπως γίνεται δηλαδή στις μετα-αναλύσεις και τις συστηματικές ανασκοπήσεις.

Αντίθετα, ο ρόλος τους είναι ερμηνευτικός, επικεντρώνονται δηλαδή στη διεύρυνση της κατανόησης ενός συγκεκριμένου φαινομένου ή θέματος που ενδιαφέρει. Αποτελεί επομένως  μια μεθοδολογία ανασκόπησης, κατά την οποία τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν προηγηθεί συνοψίζονται ενώ, όμως, δεν συνδυάζονται στατιστικά.

Εφαρμογή ποιοτικής συστηματικής ενασχόλησης:

Οι ποιοτικές συστηματικές ανασκοπήσεις αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε μελέτες που εξετάζουν τα εμπόδια και τους παράγοντες που μεσολαβούν στην παροχή και ανάληψη υπηρεσιών, στις απόψεις των χρηστών πάνω σε κάποιο ειδικό θέμα, και για την ενημέρωση σχετικά με την ιεράρχηση των υπηρεσιών, όταν τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα δεν φαίνεται να είναι αρκετά αξιόπιστα και οι προτιμήσεις και οι στάσεις αποτελούν εξαιρετικής σημασίας παράγοντες.

Βέβαια, οι μέθοδοι της ποιοτικής συστηματικής ανασκόπησης βρίσκονται ακόμη σε πρώτα στάδια ανάπτυξης και υπάρχει έντονη συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις έρευνας, στις οποίες είναι κατάλληλες να εφαρμοστούν.

Τέλος, αναφορικά με την ανασκόπηση για ποιοτικές έρευνες ,το πιο σημαντικό ποσοστό ποιοτικών ερευνών είναι διερευνητικές επομένως και οι βιβλιογραφικές καταμετρήσεις τους είναι θεμιτό να είναι διερευνητικές. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται περιληπτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν αλλά και οι θεωρητικές κατασκευές. Με αυτό τον τρόπο παρουσιάζονται συγκρουσιακές αλλά και παρόμοιες ερμηνείες. Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκρίνει τις διάφορες ανακαλύψεων που έχουν προκύψει από ποιοτικές μελέτες και περιέχει επιπλέον την συστηματοποίηση δεδομένων αλλά και την ερεύνα καταστάσεων σε διάφορες μελέτες.

Μειώνοντας την προσωπική μεροληψία του ο εκάστοτε συγγραφέας, θα μπορέσει να επιτύχει την γνησιότητα των δεδομένων του και την αξιοπιστία των συμπερασμάτων.


Για περισσότερα σχετικά με την Ποιοτική συστηματική ανασκόπηση και την σύνθεση ποιοτικών στοιχείων, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!