Ερευνητικό Kενό [Research Gap]

 

Το Ερευνητικό Κενό [Research Gap] είναι ένα ερώτημα ή ένα πρόβλημα που δεν έχει απαντηθεί από καμία από τις υπάρχουσες μελέτες ή έρευνες σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως, τα ερευνητικά κενά εντοπίζονται όταν δεν υπάρχουν σύγχρονες μελέτες για ένα συγκεκριμένο θέμα ή  σε πληθυσμούς που δεν έχουν μελετηθεί πλήρως.

Προσδιορισμός των Ερευνητικών Κενών

Παρόλο που υπάρχει μεγάλος όγκος δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουμε ορισμένα βήματα έτσι ώστε να ανιχνεύσουμε Ερευνητικά Κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.

  • Προσδιορισμός του βασικού θέματος/ερωτήματος
  • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναζητώντας βασικές έννοιες και εντοπίζοντας τις σχετικές δημοσιεύσεις.
  • Ανίχνευση θεμάτων που δεν εξετάζονται από τη βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα που πρόκειται να μελετηθεί
  • Εξέταση των μελλοντικών προτάσεων προηγούμενων επιστημονικών εργασιών

Εργαλεία Αναζήτησης

Καθημερινά δημοσιεύονται χιλιάδες νέα επιστημονικά άρθρα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η ενημέρωση για την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ωστόσο, η χρήση των τεχνολογικών μέσων μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ωφέλιμη. Τα βασικότερα εργαλεία αναζήτησης είναι τα εξής:

  • PubCrawler
  • Feedly
  • Google Scholar
  • PubMed

Βιβλιογραφία

Nyanchoka, L., Tudur-Smith, C., Iversen, V., Tricco, A. C., & Porcher, R. (2019). A scoping review describes methods used to identify, prioritize and display gaps in health research. Journal of clinical epidemiology, 109, 99-110.


Για περισσότερα που αφορούν το Ερευνητικό Κενό, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!