Δημοσίευση Ψυχομετρικού Τεστ [Psychometric Test Publication]

 

Η Δημοσίευση [Publication] αποτελεί το τελευταίο βήμα για την κατασκευή ενός ψυχομτερικού τεστ, δηλαδή μιας Κλίμακας ή ενός Ερωτηματολογίου με κύριο αντικείμενο την ψυχολογία και τις ικανότητες ενός ατόμου. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται και τα έξι στάδια δημιουργίας ενός τεστ:

 1. Σχεδιασμός ( στόχος, θεωρητικό πλαίσο, στοιχεία)
 2. Πιλοτική Έρευνα
 3. Ανάλυση Στοιχείων
 4. Αξιοπιστία
 5. Εγκυρότητα
 6. Στάθμιση

Διαδικασία και Στάδια Δημοσίευσης

Η Δημοσίευση αποτελείται από πέντε βασικά στάδια. Αρχικά υλοποιείται ο σχεδιασμός αυτής ο οποίος περιλαμβάνει την προετοιμασία και την σύνταξη της δημοσίευσης. Δεύτερον, ακολουθεί η υποβολή της  και τρίτον η λήψη της κριτικής. Εν συνεχεία, γίνεται η δεύτερη υποβολή, με την οριστική δημοσίευση να αποτελεί το τελευταίο στάδιο.

 • Στο στάδιο του σχεδιασμού, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τι θα δημοσιευτεί, ήτοι στην παραγωγή ιδεών (ανατροφοδότηση, καινοτομία, ανάγκες κ.α). Επίσης θα πρέπει γίνεται η σωστή επιλογή του επιστημονικού περιοδικού που θα δημοσιευτεί το τεστ. Το επιστημονικό περιοδικό θα πρέπει να καλύπτει το περιεχόμενο και τους σκοπούς του υπό δημοσίευση τεστ. Τέλος, για τον σχεδιασμό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν, τόσο τα ηθικά και τα νομικά ζητήματα, όσο και τα χρονικά περιθώρια. 
 • Κατά την προετοιμασία, δημιουργείται η βασική δομή του εγγράφου, ώστε να ακολουθήσει η σύνταξη αυτού.
 • Στην διαδικασία της κρίσης, οι κριτικοί αναζητούν και αναδεικνύουν τα πιθανά λάθη, τις παραλείψεις αλλά και τα θετικά στοιχεία. Επίσης προτείνουν διορθώσεις, οι οποίες βοηθούν σε μέγιστο βαθμό στην δεύτερη και συνάμα στην τελική υποβολή της δημοσίευσης.

Σκοπός Δημοσίευσης

Η Δημοσίευση ενός τεστ, αναρτάται σε επιστημονικά περιοδικά για να:

 1. Ασκείται κριτική από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό να εντοπιστούν πιθανά λάθη.
 2. Επικυρώνονται οι ψυχομετρικές ιδιότητες του τεστ.
 3. Ενημερώνεται η επιστημονική κοινότητα σε ότι αφορά την δημιουργία του τεστ, με σκοπό την μελλοντική χρήση του σε ερευνητικές μελέτες.

Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη, Ε. Κ. (2010). Στάθμιση ερωτηματολογίων ψυχομετρικής αξιολόγησης της συμμετοχής και προτίμησης δραστηριοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ατόμων με ειδικές ανάγκες (CAPE/PAC) (No. GRI-2011-6388). Aristotle University of Thessaloniki.