Κλίμακα [Scale]

Τι είναι Κλίμακα;

Κλίμακα [Scale] είναι ένας τύπος σύνθετου μέτρου που έχει ως σκοπό την συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων σχετικά με συμπεριφορές, απόψεις και στάσεις ενός ατόμου.
Υπάρχουν πολλά είδη κλιμάκων, κυρίως ψυχομετρικών, που χρησιμοποιούνται ευρείως από ερευνητές. Συγκεκριμένα οι κλίμακες μέτρησεις διαχωρίζονται σε:

  • Ψυχομετρικά τεστ
  • Ερωτηματολόγια προσωπικότητας, νοημοσύνης, αξιολόγησης συμπεριφοράς, ικανοτήτων κα..

Μπορείτε να δείτε την πληθώρα των τεστ, κλιμάκων και ερωτηματολογίων που έχει στην διάθεση της η DatAnalysis, στην καρτέλα: Ερωτηματολόγια.


Προσοχή! Η Κλίμακα διαφέρει από την γενική έννοια του Ερωτηματολογίου !

Για να δείτε τις μεταξύ τους διαφορές, διαβάστε το άρθρο: Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα

Ποια είναι η χρήση της;

Μια Κλίμακα χρησιμοποιείται κυρίως στην προσπάθεια της ποσοτικοποίησης προτάσεων, απόψεων, στάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει μια και μόνο σωστή απάντηση,
Μάλιστα σε πολλές ερωτήσεις δύναται να δημιουργηθούν πολλλαπλές απαντήσεις. Για παράδειγμα, για την μέτρηση της «παραδοσιακότητας» υπάρχουν αρκετές προτάσεις που μπορούν να την απαντούν, όπως:

  • Για τον γάμο των παιδιών πρέπει να αποφασίζουν οι γονείς τους.
  • Η θέση των γυναικών είναι μέσα στο σπίτι και δεν πρέπει να εργάζονται κλπ.

Γενικά, οι κλίμακες αποτελούν σημαντικό εργαλείο των ερωτηματολογίων καθώς είναι αδύνατο ένα ερωτηματολόγιο να μην περιέχει έστω και μία κλίμακα.


Για στάθμιση, ανάπτυξη και ανάλυση της δικιά σας Κλίμακας, και χρήση της στο ερωτηματολόγιο σας, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis !