Τύποι Ανασκοπήσεων

Ορισμός

Με τον όρο ανασκόπηση εννοούμε την επανάληψη μίας εξέτασης η οποία έχει ήδη εκτελεστεί και την παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων ή πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.

Η ανασκόπηση είναι ένα κείμενο χωρίς προκαθορισμένο μήκος το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη δημοσίευση, σε διάφορα έργα κάποιου συγγραφέα, σε σύνολο από μελέτες που αφορούν ένα θέμα ή σε κείμενα μίας χρονικής περιόδου.

Μορφές ανασκόπησης

Μία αναθεώρηση μπορεί να μοιάζει με σύνοψη, δηλαδή να αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στο έργο στο οποίο αναφέρεται, ενώ άλλοτε μοιάζει με περίληψη, δηλαδή είναι συνοπτική περιγραφή του θέματος που εξετάζεται. Επιπλέον, μία ανασκόπηση ενδέχεται να δομείται ως σύνθεση, δηλαδή να ασκεί κριτική σε όσα έχουν ήδη δημοσιευτεί αλλά και να συγκρίνει κείμενα αξιολογώντας ταυτόχρονα την εξέλιξη που παρατηρήθηκε στον συγκεκριμένο τομέα.

Κύριοι τύποι ανασκοπήσεων

Στους βασικότερους τύπους ανασκοπήσεων συγκαταλέγεται η κριτική ανασκόπηση κατά την οποία όχι μόνο παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο αλλά ασκείται κριτική στην ορθότητα του, στην γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε και γίνεται σύγκριση με άλλα έργα ενώ δίνεται ταυτόχρονα μία νέα οπτική πάνω στο θέμα. Ακολουθεί η λογοτεχνική, ή αλλιώς αναλυτική, ανασκόπηση κατά την οποία γίνεται αξιολόγηση, βάση καθορισμένων κριτηρίων, σύγχρονων κυρίως  λογοτεχνικών κειμένων μέσω της σύγκρισης κειμένων του ίδιου συγγραφέα ή έργων που αφορούν το ίδιο θέμα. Επιπλέον συναντάται η συγκριτική ανασκόπηση η οποία μπορεί να είναι ένας από τους δύο προαναφερθέντες τύπους ανασκοπήσεων και να συνδυάζει σύγκριση δύο ή περισσότερων κειμένων.

Επιπρόσθετα, ως βασικός τύπος αναθεώρησης θεωρείται η συστηματική χαρτογράφηση μέσω της οποίας διάφορα κείμενα ομαδοποιούνται με βάση κάποιο κοινό τους χαρακτηριστικό. Συναντάμε επίσης την μικτή αναθεώρηση η οποία συνδυάζει διάφορους από τους προαναφερθέντες τύπους ανασκόπησης και αξιοποιεί ποικίλα μέσα παρουσίασης των συμπερασμάτων της. Στη συνέχεια έχουμε την πανοραμική κριτική, γνωστή και ως επισκόπηση, και αναφέρεται σε περιλήψεις κειμένων μίας χρονικής περιόδου.

Ακολουθεί η επανεξέταση η οποία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την εξέλιξη της τεχνολογικής προόδου κυρίως και να θέσει τις βάσεις για επιπλέον ανάπτυξη. Ακόμα, συναντάμε την συστηματική ανασκόπηση η οποία συνδυάζει ποικίλα κείμενα μέσα από μία διαδικασία συνεχούς έρευνας και σύνθεσης, προσφέροντας ηχηρές αποδείξεις.

Τέλος ένα ακόμα είδος ανασκόπησης είναι η γενική επισκόπηση η οποία συνδυάζει διάφορες πηγές που αφορούν ένα θέμα και τονίζει την πρόοδο αλλά και τις χρήσιμες υποδείξεις άλλων ερευνών.  


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους ανασκοπήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!