Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι Πίνακες Κατάταξης Προτάσεων για τις θεματικές:

1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση

2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας

H DatAnalysis συμμετείχε στις παραπάνω 2 θεματικές με 4 συνολικά προτάσεις

Διαβάστε την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των θεματικών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά προγράμματα επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis στο 2651042211 ή στείλτε μας email σας στη διεύθυνση info@datanalysis.net