Οι συνθήκες και οι εξελίξεις των σημερινών εποχών καθιστούν την επιχειρηματική εκπαίδευση ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για έναν άνθρωπο. Ωστόσο ο ρόλος της διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια αρκετών χωρών δε δίνεται η πρέπουσα σημασία στην επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά εστιάζουν στην ανάπτυξη τεχνικής γνώσης για το πώς θα χτίσουν οι φοιτητές μία επιχείρηση, και όχι στην ανάπτυξη της σωστής επιχειρηματικής νοοτροπίας των φοιτητών. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις που δίνουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία την οποία θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν και στον ασκούμενο. Οι πρακτικές αυτές πλέον λόγω της πανδημίας γίνονται διαδικτυακά και επομένως το επίπεδο δυσκολίας για τους φοιτητές αυξάνει περισσότερο.

Προκειμένου να μειωθούν αυτά τα προβλήματα έλλειψης σημαντικών γνώσεων, ξεκίνησε η δημιουργία του EnterMode. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 14 οργανισμοί από 8 διαφορετικές χώρες και έχουν ως στόχο να αναπτύξουν στους φοιτητές έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και να τους διδάξουν πράγματα που τους είναι απαραίτητα για την πρακτική τους, οπότε έμμεσα στόχος είναι και η σωστή επιμόρφωση του προσωπικού έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά και γρήγορα τους ασκούμενους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, δημιουργήθηκε το Internship Model. Το μοντέλο αυτό, βασισμένο στο EntreCope, αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, ο φοιτητής μεταβαίνει σιγά σιγά από το θεωρητικό κομμάτι στο πρακτικό, δηλαδή αρχίζει να παίρνει αποφάσεις για την επιχείρηση και να επιλύει προβλήματα της. Έπειτα προσφέρονται στον φοιτητή στοιχεία υλικά και μη προκειμένου να εξελίξει την επιχειρηματική του νοοτροπία. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι Masterclasses, εργαστήρια, αξιολόγηση από ανώτερους. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει παιχνίδια μέσα από τα οποία έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα test διαβαθμισμένης δυσκολίας, κερδίζει βραβεία, καταγράφει τα αποτελέσματά του και τα συγκρίνει με τους υπόλοιπους φοιτητές. Το τελευταίο στάδιο αποτελείται από το EnterMode Community Of Practice. Εκεί οι μέντορες των φοιτητών και το ακαδημαϊκό προσωπικό έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται υλικό σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση και να ανταλλάζουν γνώσεις και απόψεις.

Στα πλαίσια της εποχής της πανδημίας, το EnterMode αποφάσισε οι πρακτικές να γίνονται εικονικά. Για την αποτελεσματική λειτουργία των εικονικών πρακτικών απαιτείται η διάθεση αρκετού χρόνου από όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται, προκείμενου να επιλεχθούν τα σωστά προγράμματα για την σωστή διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης, να δημιουργηθεί ένας οδηγός για τις οδηγίες που θα πρέπει να δοθούν στους ασκούμενους, να δημιουργηθεί πρόγραμμα εργασίας για τον φοιτητή και να καθοριστούν οι ευθύνες του.

Επιπλέον, στην προσπάθεια υλοποίησης του EnterMode συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, σε συνεργασία με άλλα 4 πανεπιστήμια της Ευρώπης και 9 εταίρους από το χώρο της επιχειρηματικής κοινότητας. Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργάνωσε σε συνεργασία με το EnterMode 4 εργαστήρια που υλοποιήθηκαν μέσα του διαδικτύου προκειμένου να αναπτυχθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτών εταιρειών.

Στις εταιρείες που πραγματοποιούν εικονική πρακτική σε συνεργασία με το EnterMode ανήκει και η DatAnalysis με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου πρακτικής άσκησης προκειμένου να αναπτυχθούν οι επιχειρηματικές ικανότητες των φοιτητών μέσα από αυτά που προσφέρει το πρόγραμμα.