Υποβολή νέων Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

Επακόλουθο της παρουσίασης του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ελληνική Κυβέρνηση τον περασμένο Ιούλιο, ήταν και η υποβολή των νέων Τομεακών του Προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, προ ολίγων ημέρων υπεβλήθησαν επιτυχώς τα ακόλουθα προγράμματα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

 1. Ανταγωνιστικότητα (3.885,09 εκατ. Ευρώ)
 2. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (4.161,59 εκατ. Ευρώ)
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός (943,00 εκατ. Ευρώ)
 4. Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (3.606,85 εκατ. Ευρώ)
 5. Μεταφορές (2.224,09) εκατ. Ευρώ)
 6. Πολιτική Προστασία (713,76 εκατ. Ευρώ)
 7. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (1.629,19 εκατ. Ευρώ)
 8. Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (519,64 εκατ. Ευρώ) 

Προσδοκώμενοι Στόχοι

Η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων προσδοκά στην:

 • Προώθηση και ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας
 • Επένδυση σε νέο ανθρώπινο δυναμικό
 • Προστασία του περιβάλλοντος και υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Ανάπτυξη και εξέλιξη των μέσων μαζικών μεταφορών
 • Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασία της χώρας
 • Καινοτομία στον χώρο της Υδατοκαλλιέργειας και της Αλιείας

Ανταγωνιστικότητα

Αξίζει να γίνει ειδική μνεία στο πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας. Ο προϋπολογισμός του, που είναι ιδιαίτερα υψηλός (3.885,09 εκατ. ευρώ), αναδεικνύει την σπουδαιότητά του. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί σκέλος του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Βασικός σκοπός αυτού είναι η μακροπρόθεσμη αλλαγή και εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη της εξωστρέφειά τους, στοιχεία που θα αλλάξουν επίπεδο τόσο την οικονομία όσο και την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Έγκριση Προγραμμάτων

Η έγκριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 πρόκειται να γίνει τους μήνες που ακολουθούν έτσι ώστε να ξεκινήσει ομαλά η χρηματοδότησή τους.


Διαβάστε περισσότερα για τους πυλώνες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς για το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»,  στο άρθρο μας: ΕΣΠΑ 2021-2027.


Η εμπειρία της DatAnalysis στον χώρο του Σχεδιασμού Έρευνας και της Ανάλυσης Δεδομένων, μέσω διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων την καθιστά ικανή και αξιόπιστη στην παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών για την έρευνά σας. Επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!