Έρευνα

Η DatAnalysis, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων, αναλαμβάνει τη συγγραφή και την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και την υποστήριξη παρουσιάσεων για συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Η συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητών σε επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά και την εξέλιξή τους. H DatAnalysis αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης και την παρακολούθηση υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Η ομάδα μας καινοτομεί στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη στάθμιση ερωτηματολογίων για τον Ελληνικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, συμβάλουμε στη μετάφραση και την προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να πετύχουμε ακρίβεια και συνέπεια στη μέτρηση κατασκευάζοντας τεστ που να μετράν αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Ανάλυση Δεδομένων Ερωτηματολογίου με SPSS, R, Stata και Python

Έχοντας αναλύσει μεγάλο πλήθος ερωτηματολογίων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου μέσω των προγραμμάτων SPSS & R.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μαθήματα και υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων με SPSS & R και απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού κια διδακτορικού επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Λίστα ερωτηματολογίων

Fetal Health Locus of Control Scale [FHLC-18]

Ερωτηματολόγιο Έδρας Ελέγχου Υγείας του Εμβρύου [FHLC-18] Fetal Health Locus of Control Scale [FHLC-18]   Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον Labs και τον συνεργάτη του το (1986) με στόχο την αξιολόγηση των αντιλήψεων της εγκύου...

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID]

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID] Σύνθετη Κλινική Εξέταση Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] Σκοπός Στόχος της Σύνθετης Κλινικής Εξέτασης Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] είναι να «στηριχθεί» στο πρότυπο που εφαρμόζει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και να «υιοθετήσει» τα...

The Katz Index οf Activities οf Daily Living [KATZ]

Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής   Ανάλυση Κλίμακας Το 1963 οι Katz, Ford, Mosowitz, Jackson και Jaffe δημιούργησαν τον Δείκτη Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής (The Katz Index of Activities of Daily Living). Ο δείκτης αυτός αφορά...

Beck’s Depression Inventory [BDI-21]

Καταγραφή Κατάθλιψης του Beck [BDI-21]   Ανάλυση Kλίμακας Η Kλίμακα Καταγραφής Κατάθλιψης του Beck (Beck’s Depression Inventory [BDI-21]) αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1961 από τον Aaron T. Beck, Αμερικανό ψυχίατρο κι ομότιμο καθηγητή στο...

Children’s Depression Inventory [CDI-27]

Ερωτηματολόγιο Παιδικής Κατάθλιψης [CDI-27] Children’s Depression Inventory [CDI-27]   Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το [CDI-27] κατασκευάστηκε από την Kovacs το (1979) και αποτελείται από 27 προτάσεις. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση και η...

Caregiver Burden Scale [CBS-22]

Κλίμακα Συναισθηματικού Φόρτου του Περιθάλποντα[CBS-22]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα κατασκευάστηκε to 1980 από τους Reever και Bach-Beterson με σκοπό την περιγραφή και ιεράρχηση των στάδιων ψυχολογικής κατάστασης των φροντιστών. Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα περιέχει 22...

Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]

Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona [KIV-54] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona (Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης που κατασκευάστηκε με στόχο...

The Psychological Adjustment to Illness Scale [PAIS-44]

Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [ΚΨΠΑ-44]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [PAIS-44] κατασκευάστηκε το 1978 από τον Μοrrow και τους συνεργάτες του και είναι κατάλληλη για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις...

FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)]

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΠΩΣΗΣ FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) αποτελείται από 16 στοιχεία και δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες του Επίσης...

Perceived Stress Scale [PSS-10]

Perceived Stress Scale [PSS-10] Κλίμακα Αντιληπτού Άγχους[KAA-10] Ανάλυση Κλίμακας Το 1983 οι Cohen, Kamarack και Mermelstein δημιούργησαν την Κλίμακα Αντιληπτού Στρες (PSS). Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του...

Εκπαίδευση SPSS & R

The Nursing Competence Self-Efficacy Scale [NCSES-25]

Κλίμακα Αυτο-αποτελεσματικότητας των Νοσηλευτών [ΝCSES-25]   Ανάλυση Κλίμακας Το 2013 ο Kennedy προχώρησε στη δημιουργία της Κλίμακας «The Nursing Competence Self-Efficay Scale [NCSES-25]» η οποία μετρά την αυτό-αποτελεσματικότητα των νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, η...

Λόγοι που τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας προτιμώνται

Οι λόγοι που τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας προτιμώνται - Υψηλής ποιότητας Σπουδές   Κάθε χρόνο, με το πέρας των πανελληνίων εξετάσεων, χιλιάδες είναι οι νέοι που πραγματοποιούν τις έρευνές τους πάνω στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και επιθυμούν να...

Caregiver Burden Scale [CBS-22]

Κλίμακα Συναισθηματικού Φόρτου του Περιθάλποντα[CBS-22]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα κατασκευάστηκε to 1980 από τους Reever και Bach-Beterson με σκοπό την περιγραφή και ιεράρχηση των στάδιων ψυχολογικής κατάστασης των φροντιστών. Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα περιέχει 22...

Ρομπότ βοηθά παιδιά με αυτισμό

Ρομπότ "panda" που βοηθά παιδιά με αυτισμό από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   Το ρομπότ panda εμφανίστηκε στην εκδήλωση «Συμπεριληπτική Πολιτική και Τεχνολογίες Αιχμής», η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΠΑΜΑΚ με έναυσμα την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3...

Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική

MSc in Accounting and Finance Το μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Λογιστική στοχεύει στην ειδίκευση των ενδιαφερόμενων σε γνώσεις που αφορούν την Λογιστική και την Ελεγκτική, παράγοντας ικανούς επαγγελματίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξασκηθούν σε χώρους εργασίας...

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη ψυχική υγεία των επαγγελματιών διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα

Η πανδημία COVID-19 μπορεί να είναι μια σωματική ασθένεια, αλλά έχει επίσης πλήξει και την ψυχική υγεία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη καραντίνα που επιβλήθηκε στις περισσότερες χώρες, έχει προκαλέσει μια αίσθηση φόβου και άγχους...

Geriatric Depression Scale [GDS-15]

Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης [ΚΓΚ-15]   Ανάλυση Kλίμακας Η Kλίμακα της Γηριατρικής Κατάθλιψης (Geriatric Depression Scale [GDS-15]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ το οποίο αναπτύχθηκε από αναπτύχθηκε το 1986 από τους Sheikh και Yesavage ειδικά για χρήση σε...

Cardiac Anxiety Questionnaire [CAQ-10]

 Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία [CAQ-10]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία (Cardiac Anxiety Questionnaire [CAQ-18]) αναπτύχθηκε από τον Eifert και τους συνεργάτες του το 2000 και αποτελεί τη γενικότερη μορφή...

Five classes Euroscore modification improves accuracy of prediction of postoperative mortality and possibly the length of mechanical ventilation of cardiac surgery patients

«Τροποποίηση Euroscore πέντε τάξεων για την βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης της μετεγχειρητικής θνησιμότητας και πιθανώς του μηχανικού αερισμού των ασθενών καρδιακής χειρουργικής» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Oldenburg Burnout Inventory[OLBI-16]

Oldenburg Burnout Inventory[OLBI-16] Απογραφή επαγγελματικής εξουθένωσης του Oldenburg[OLBI-16]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου [OLBI-16] είναι η μέτρηση  της επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο περιέχει δηλώσεις που καλύπτουν και τα δύο άκρα...

Ερευνητικά Προγράμματα

Προ- ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας

Προ- ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας   Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση, ανακοινώνει...

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση...

Web Scientific Event Ioannina University Courses in Pathology – IUCP 2020 Soft Tissue Pathology-Oncology

October 9 - October 11 Under the auspices:                  Web Event information: Έγκριση ΕΟΦ Αξιολόγηση ΣΦΕΕ Participation Kit: Webinar Registration Form Preliminary Programme Sponsors:     + GOOGLE CALENDAR+ ICAL EXPORT Details Start: October 9 End: October 11...

5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»: «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Εμβληματική Δράση με τίτλο:«Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Καλούνται οι ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο...

ΑΠΘ: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 – Κωδικός Πρόσκλησης 189.1b

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του: Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της...

5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες Η 5η προκήρυξη υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση της διατριβής των υποψηφίων αυτών σε Ανώτατα...

Παράταση υποβολής αιτήσεων – 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις...

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες   Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» Σκοπός της δράσης αυτής είναι η επιβράβευση...

Προκήρυξη Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση...

Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας

Κοινή Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Εργασίας για την επικείμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η συμβολή της DatAnalysis στον επιστημονικό κλάδο διευρύνεται συνεχώς. Η συμμετοχή μας σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μας τοποθετούν στην κορυφή των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς μας θεσπίζει ως άξιο συνεργάτη για την διεκπεραίωση της δικιάς σας μελέτης.

Δημοσίευση για την ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα

«COVID-19 Lockdown and its Impact on Mental Health in Various Population Groups in Greece: A Cross-Sectional Study»  «Lockdown την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα: μία διατομεακή μελέτη»...

Δημοσίευση για την ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα

«Users’ Satisfaction in a Community Based Mental Health Service Provider in Greece» «Ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα»  Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του...

Δημοσίευση σχετικά με την επιληψία και τα διαγνωστικά διλήμματα

Επιληψία και διαγνωστικά διλήμματα: Ο ρόλος της γλώσσας και των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με την ομιλία Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Λογοθεραπείας και Γλωσσοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ENT Private Medical Office, το...

Association of non-invasive electrocardiographic risk factors with left ventricular systolic function in post-myocardial infarction patients with mildly reduced or preserved ejection fraction: Insights from the PRESERVE-EF study

Συσχέτιση μη επεμβατικών ηλεκτροκαρδιογραφικών παραγόντων κινδύνου με τη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: Διαπιστώσεις από τη μελέτη PRESERVE-EF   Συνεργασία Η...

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση   Η ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και αποτελεί μία προηγμένη μέθοδος, ιδίως όταν πρόκειται για φαινομενολογία. Η Φαινομενολογική Ανάλυση  έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατανόηση των...

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων Δομή Ερωτηματολογίου Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει την μορφή κλειστού τύπου ερωτήσεων με προκαθορισμένες απαντήσεις από τον ερευνητή ή ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος μπορεί να έχει ελεύθερη διατύπωση. Σχεδιασμός...

The field of business intelligence and data analysis

Ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων [The field of business intelligence and data analysis] Περιεχόμενο και σκοπός Ο τομέας του Business Intelligence, ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες...

Narrative reviews

Αφηγηματική Ανασκόπηση (Narrative review) Ανάλυση Αφηγηματικής Ανασκόπησης  Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις (narrative reviews), όπως και οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (literature reviews), τείνουν να είναι κυρίως περιγραφικές, και δεν κάνουν συστηματική αναζήτηση της...

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!   Η αναγκαιότητα της κατασκευής του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς αποτελούσε εδώ και χρόνια διακαή πόθο του πληθυσμού της Ηπείρου. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου τονίζονται διαρκώς και αφορούν όχι μόνο την τοπική...

Ιωάννινα – Κακαβιά: Η αναγκαιότητα του δρόμου σε αριθμούς

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, προχώρησαν στη στατιστική ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιπλέον...

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά