Έρευνα

Η DatAnalysis, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων, αναλαμβάνει τη συγγραφή και την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και την υποστήριξη παρουσιάσεων για συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Η συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητών σε επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά και την εξέλιξή τους. H DatAnalysis αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης και την παρακολούθηση υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Η ομάδα μας καινοτομεί στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη στάθμιση ερωτηματολογίων για τον Ελληνικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, συμβάλουμε στη μετάφραση και την προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να πετύχουμε ακρίβεια και συνέπεια στη μέτρηση κατασκευάζοντας τεστ που να μετράν αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Ανάλυση Δεδομένων Ερωτηματολογίου με SPSS, R, Stata και Python

Έχοντας αναλύσει μεγάλο πλήθος ερωτηματολογίων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου μέσω των προγραμμάτων SPSS & R.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μαθήματα και υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων με SPSS & R και απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού κια διδακτορικού επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Λίστα ερωτηματολογίων

Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης [HFS-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, η κλίμακα της συγχώρησης δημοσιεύθηκε...

Wong & Law Emotional Intelligence Scale [WLEIS-16]

Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης[ΚΣΝ-16]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong και Law [Wong & Law Emotional Intelligence Scale] σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις άλλων. Αυτή η Κλίμακα,  βασίζεται...

Experience Sampling Method [ESM-34]

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια καλύπτουν την τρέχουσα διάθεση, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις περιγραφές της στιγμής (π.χ. τοποθεσία, εταιρεία, δραστηριότητα). Το ESM είναι χρήσιμο στην ψυχιατρική, καθώς και σε ασθενείς με σωματική ασθένεια.

THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5]

Η Κλίμακα Αυτοκτονίας Paykel[PSS-5] THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5] Σκοπός Κλίμακας Η κλίμακα [PSS-5] είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για την αξιολόγηση των διαφόρων εκδηλώσεων της αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε κλινικό πληθυσμό (π.χ. σκέψεις θανάτου,...

Cardiac Anxiety Questionnaire [CAQ-10]

 Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία [CAQ-10]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης Άγχους για την Καρδιακή Λειτουργία (Cardiac Anxiety Questionnaire [CAQ-18]) αναπτύχθηκε από τον Eifert και τους συνεργάτες του το 2000 και αποτελεί τη γενικότερη μορφή...

Attitudes and Motivation Questionnaire-Subscale [AMQS-63]

Attitudes and Motivation Questionnaire-Subscale [AMQS-63] Ερωτηματολόγιο Στάσεων και Παρώθησης [ΕΣΠ-63]   Σκοπός ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση θυμικών στοιχείων που έχουν σχέση  με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Απευθύνεται σε άτομα...

SELF REPORTING QUESTIONNAIRE [SRQ-F-28]

Συναισθηματικής Καταπόνησης [SQR-F-28] Self Reporting Questionnaire [SRQ-F-28]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, αποτελούμενο από 28 προτάσεις το οποίο δημιουργήθηκε από τον Harding και τους συνεργάτες του το 1983....

Caregiver Burden Scale [CBS-22]

Κλίμακα Συναισθηματικού Φόρτου του Περιθάλποντα[CBS-22]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα κατασκευάστηκε to 1980 από τους Reever και Bach-Beterson με σκοπό την περιγραφή και ιεράρχηση των στάδιων ψυχολογικής κατάστασης των φροντιστών. Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα περιέχει 22...

Young Schema Questionnaire-Short Form [YSQ-75]

Ερωτηματολόγιο Young Schema - Σύντομη μορφή [YSQ-75] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Young Schema Questionnaire [YSQ-75] είναι μια μέθοδος αυτοαναφοράς που αναπτύχθηκε από τους Young και Brown το 1994. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν...

Toronto Alexithymia Scale [TAS-20]

Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο [TAS-20]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο (Toronto Alexithymia Scale [TAS-20]) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα μέτρησης της αλεξιθυμίας. Η αλεξιθυμία αναφέρεται σε άτομα που δυσκολεύονται να...

Εκπαίδευση SPSS & R

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ SHIROM

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ SHIROM [PROFESSIONAL BURNOUT SHIROM]  Εισαγωγή Οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, κάνουν έρευνες συνεχώς για την επαγγελματική εξουθένωση(professional burnout). Το συγκεκριμένο σύνδρομο αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Freudenberger, το 1974, ο...

European system for cardiac operative evaluation (EuroSCORE)

«Ευρωπαϊκό σύστημα για την αξιολόγηση εγχείρησης καρδιάς» To Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αξιολόγηση εγχείρησης καρδιάς (EuroSCORE) καθορίζει έναν αριθμό συντελεστών κινδύνου, οι οποίοι βοηθούν στην πρόβλεψη της θνησιμότητας από επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς. ...

Maternal Antenatal Attachment Scale [MAAS-19]

Ερωτηματολόγιο Προγεννητικού Μητρικού Δεσμού [ΕΠΜΔ-19] Maternal Antenatal Attachment Scale [MAAS-19] Σκοπός Κύριος σκοπός του είναι να αξιολογήσει τον προγεννητικό δεσμό μεταξύ μητέρας και εμβρύου.  Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Προγεννητικού Μητρικού...

MSc στην Καινοτομια της εκπαιδευσης

«MSc στην Καινοτομία της εκπαίδευσης» Το Μεταπτυχιακό με τίτλο: «Τεχνολογίες Εμβύθισης-Καινοτομία στην Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση και το σχεδιασμό Παιχνιδιών», πρόκειται για το μοναδικό παγκόσμιο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και δίνει την επιπλέον δυνατότητα...

Προ- ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας

Προ- ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας   Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση, ανακοινώνει...

Scale of Epiculturism of a Greek Immigrant [SEGI-31]

Scale of Epiculturism of a Greek Immigrant [SEGI-31] Κλίμακα Επιπολιτισμού Έλληνα Μετανάστη [ΚΕΕΜ-31]   Σκοπός Κλίμακας Σκοπός της δημιουργίας του ερωτηματολογίου είναι να εκτιμήσει τον βαθμό του επιπολιτισμού των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ και να γίνει συσχέτιση του...

Μεθοδολογικό κενό

Μεθοδολογικό κενό Methodological Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών...

Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]

  Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson [JSE-20]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson (Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]) κατασκευάστηκε από τον Jefferson το 2001 και είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης...

ΣΚΟΠΙΜΗ Ή ΚΑΤΑ ΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΣΚΟΠΙΜΗ Ή ΚΑΤΑ ΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ   Περιγραφή - Βασικά Χαρακτηριστικά Η σκόπιμη ή κατά κρίση δειγματοληψία είναι μια μέθοδος χωρίς πιθανότητες και αποτελεί την καλύτερη τεχνική ως προς την αντιστοίχιση του δείγματος με την εκπλήρωση του στόχου και των σκοπών της...

Monitoring Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in the northeast aegean sea using posidonia oceanica seagrass and synthetic passive samplers

«Παρακολούθηση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδροανθράκων (ΠΑΥ) στο βορειοανατολικό αιγαίο χρησιμοποιώντας το θαλάσσιο φυτό ποσειδωνία η ωκεάνιος και συνθετικά παθητικά δείγματα» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το «Analytical, Environmental and Geo-Chemistry and...

Ερευνητικά Προγράμματα

Προκήρυξη Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση...

YOUNG LEADERS SUMMIT – 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 5ο συνέδριο νεών της ASEF απευθύνεται σε νέους ηγέτες που προέρχονται από την Ασία και την Ευρώπη. Το ASEFYLS5 προσκαλεί επαγγελματίες και φοιτητές σε νεαρή ηλικία, από τις δυο αυτές Ηπείρους, με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους και να...

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027   Το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσα από τις επιδοτήσεις, τα δάνεια και τα κίνητρα για νέες επενδύσεις, προωθεί την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την αύξηση του ανταγωνισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την ενσωμάτωση της έρευνας στην παιδαγωγική...

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες   Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» Σκοπός της δράσης αυτής είναι η επιβράβευση...

ΟΑΕΔ – Google: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την...

5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες Η 5η προκήρυξη υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση της διατριβής των υποψηφίων αυτών σε Ανώτατα...

Παράταση υποβολής αιτήσεων – 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις...

ΑΠΘ: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 – Κωδικός Πρόσκλησης 189.1b

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του: Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της...

ΕΣΠΑ: Δράση ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό»

Στόχος της Δράσης «e-λιανικό» Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση...

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3367/10.11.2020 απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η συμβολή της DatAnalysis στον επιστημονικό κλάδο διευρύνεται συνεχώς. Η συμμετοχή μας σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μας τοποθετούν στην κορυφή των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς μας θεσπίζει ως άξιο συνεργάτη για την διεκπεραίωση της δικιάς σας μελέτης.

Δημοσίευση για την ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα

«COVID-19 Lockdown and its Impact on Mental Health in Various Population Groups in Greece: A Cross-Sectional Study»  «Lockdown την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα: μία διατομεακή μελέτη»...

Δημοσίευση για την ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα

«Users’ Satisfaction in a Community Based Mental Health Service Provider in Greece» «Ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα»  Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του...

Δημοσίευση σχετικά με την επιληψία και τα διαγνωστικά διλήμματα

Επιληψία και διαγνωστικά διλήμματα: Ο ρόλος της γλώσσας και των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με την ομιλία Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Λογοθεραπείας και Γλωσσοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ENT Private Medical Office, το...

Association of non-invasive electrocardiographic risk factors with left ventricular systolic function in post-myocardial infarction patients with mildly reduced or preserved ejection fraction: Insights from the PRESERVE-EF study

Συσχέτιση μη επεμβατικών ηλεκτροκαρδιογραφικών παραγόντων κινδύνου με τη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: Διαπιστώσεις από τη μελέτη PRESERVE-EF   Συνεργασία Η...

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση   Η ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και αποτελεί μία προηγμένη μέθοδος, ιδίως όταν πρόκειται για φαινομενολογία. Η Φαινομενολογική Ανάλυση  έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατανόηση των...

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων Δομή Ερωτηματολογίου Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει την μορφή κλειστού τύπου ερωτήσεων με προκαθορισμένες απαντήσεις από τον ερευνητή ή ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος μπορεί να έχει ελεύθερη διατύπωση. Σχεδιασμός...

The field of business intelligence and data analysis

Ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων [The field of business intelligence and data analysis] Περιεχόμενο και σκοπός Ο τομέας του Business Intelligence, ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες...

Narrative reviews

Αφηγηματική Ανασκόπηση (Narrative review) Ανάλυση Αφηγηματικής Ανασκόπησης  Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις (narrative reviews), όπως και οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (literature reviews), τείνουν να είναι κυρίως περιγραφικές, και δεν κάνουν συστηματική αναζήτηση της...

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!   Η αναγκαιότητα της κατασκευής του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς αποτελούσε εδώ και χρόνια διακαή πόθο του πληθυσμού της Ηπείρου. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου τονίζονται διαρκώς και αφορούν όχι μόνο την τοπική...

Ιωάννινα – Κακαβιά: Η αναγκαιότητα του δρόμου σε αριθμούς

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, προχώρησαν στη στατιστική ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιπλέον...

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά