ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  • Οι διαδικτυακοί τόποι datanalysis.gr και datanalysis.net είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της DatAnalysis. Οι διαδικτυακοί τόποι παρέχουν εργαλεία και υπηρεσίες για τη δημιουργία, εκτέλεση και ανάλυση ερωτηματολογίων που δημιουργούνται από τους χρήστες.
  • Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι διαθέσιμες μόνο σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν σε συμφωνίες και συμβόλαια σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
  • Όλοι οι τιμοκατάλογοι των υπηρεσιών που παρέχονται μπορούν να υποστούν αλλαγές από τη DatAnalysis.
  • Κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των προσωπικών κωδικών και λογαριασμών του. Οι λογαριασμοί δε μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους, παρά μόνο μετά τη συμφωνία με την εταιρεία.
  • Οι υπηρεσίες και τα λογότυπα της DatAnalysis είναι ιδιοκτησία αποκλειστικά της εταιρείας. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτών πέραν της συμφωνίας με τους υπεύθυνους της DatAnalysis.
  • Η DatAnalysis διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός λογαριασμού που καθίσταται ανενεργός. Η διαγραφή των σχετικών ερωτηματολογίων και δεδομένων που έχουν συλλεγεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
  • Η επικοινωνία για την παροχή υπηρεσιών μπορεί να γίνει είτε μέσω αποστολής email είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της DatAnalysis.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται μόνο όπου είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών.

Εαν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των δεδομένων των πελατών σας επικοινωνήστε μαζί μας:

DatAnalysis

Δωδώνης 159, Ιωάννινα

Τηλ. 26510-42211

Email: info@datanalysis.gr